Nový uživatel

Do Českého národního panelu se zaregistroval nový člen:

Jolana z okresu Karviná Vítáme tě!

Přihlášení

Registrace / Zapomenuté heslo

Přihlášení přes Facebook

Informace o projektu:

Český národní panel je místem na internetu, kde se registrují ti uživatelé internetu, kteří se chtějí zúčastnit průzkumů veřejného mínění na internetu a dlouhodobě se tak vyjadřovat k nejrůznějším zajímavým společenským otázkám a tématům. Český národní panel je otevřen pro všechny občany České republiky.

Pro občany Slovenské republiky existuje analogický projekt na adrese www.narodnypanel.sk

Každý člen Českého národního panelu získává možnost být osloven k účasti na výzkumech, které probíhají formou online - internetových dotazníků. Za vyplnění kompletního výzkumu, tj. odpoví na všechny otázky, získává respondent odměnu ve formě oplatek (bodů). Co za oplatky můžete získat, zjistíte v katalogu odměn.

Členové Českého národního panelu mohou být také osloveni k účasti na dalších typech výzkumu trhu, např. skupinových diskuzích. V těchto případech je člen/ka Českého národního panelu osloven/a speciální pozvánkou.

Všechny údaje, které nám sdělíte prostřednictvím registračního formuláře, pečlivě chráníme a zacházíme s nimi tak, aby nebylo možné jejich zneužití neoprávněnou osobou. Pro práci s osobními daty jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak jak to požaduje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000.

Veškeré vámi uváděné informace slouží k účelům sociologického výzkumu a jsou v souladu s etickým kodexem výzkumu vždy plně anonymizovány. Data získaná z výzkumů jsou zpracovávána hromadně a osobní údaje nejsou součástí dotazníků. Odpovědi uváděné v rámci výzkumu nejsou spojovány s osobou, která odpovědi poskytla. Společnost Český národní panel,s.r.o se zavazuje, že k datům budou mít přístup pouze pověření pracovníci firmy. Samozřejmostí je dodržování přísných etických kodexů výzkumu veřejného mínění (ESOMAR, Children´s Online Privacy Protection Act). Vyloučeno je poskytnutí dat třetím osobám.

Český národní panel je společný projekt agentur NMS Market Research, STEM/MARK a Nielsen Admosphere

 

Čekejte na vyřízení požadavku

Čekejte na vyřízení požadavku
Kód z obrázku