7 z 10 Čechů pije alkoholické nápoje alespoň jednou za měsíc. Jak se vaše návyky mění v létě?

7 z 10 Čechů pije alkoholické nápoje alespoň jednou za měsíc. Jak se vaše návyky mění v létě?

Sedm z deseti internetových Čechů pije alkohol alespoň jedenkrát do měsíce, necelá polovina dokonce nejméně jednou do týdne.

Pivo se drží na první příčce nejčastěji konzumovaných alkoholických nápojů – 39 % Čechů, kteří alespoň někdy pijí alkohol, ho pije nejméně jedenkrát týdně. I ti, kteří pijí v letních měsících alkohol více, pijí nejčastěji pivo – konkrétně alespoň jednou týdně je to v létě 65 % z nich.

Výzkum společně realizovaly agentury Nielsen a ResSOLUTION Group. Proběhl metodou online sběru na vzorku necelé pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 18 let.

Výsledky výzkumu doplňují data monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, v nichž jsme se zaměřili na inzerci alkoholických nápojů. Vyplývá z nich, že největší objem reklamy měla za poslední rok značka Pilsner Urquell.

Více než sedm z deseti (72 %) Čechů dle výsledků výzkumu konzumuje alkoholické nápoje alespoň jednou za měsíc. Více než čtvrtina dokonce pije alkohol nejméně dvakrát do týdne (27 %), což se týká spíše mužů než žen (35 % vs. 18 %). Dalších 21 % dotázaných ho pije jednou týdně. Ve frekvenci jednou týdně a častěji pijí alkohol nejvíce respondenti s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním (53 %), v nejmenší míře ho v této frekvenci naopak pijí respondenti se základním vzděláním (40 %). Deklarovaných abstinentů je v české online populaci aktuálně 10 %.

55 % z těch, kteří alkoholické nápoje pijí alespoň někdy, deklaruje, že je v letních měsících pijí stejně často jako po zbytek roku. 40 % pak uvádí, že v letních měsících bývá jejich frekvence pití alkoholu vyšší. Nejčastěji tuto odpověď uvádí respondenti z nejmladší věkové skupiny 18–34 let (61 %), nejméně naopak nejstarší respondenti ve věku 55 a více let (26 %). Nejčastěji udávanými důvody pro vyšší frekvenci pití alkoholu v letních měsících jsou posezení na zahrádkách restaurací a hospod (75 %), ale také obecně častější trávení času s přáteli a známými (64 %) a dovolené (56 %).
Výsledky výzkumu potvrzují českou pivní pověst – nejčastěji konzumovaným alkoholickým nápojem je (nepřekvapivě) v české dospělé populaci stále pivo. Běžně (v průběhu celého roku) ho alespoň jednou za týden konzumuje až 39 % těch, kteří pijí alkoholické nápoje. Druhé místo zaujímá víno, které alespoň jednou týdně pije 22 % respondentů, následované míchanými drinky, jejichž konzumaci alespoň jednou týdně v průběhu celého roku deklarovalo 7 %.

I Češi, kteří pijí alkohol v letních měsících více, sáhnou nejčastěji právě po pivu. Dle výsledků výzkumu je to v létě alespoň jednou týdně dokonce 65 % z nich. Druhým nejoblíbenějším letním alkoholickým nápojem zůstává víno, které v létě pije alespoň jednou za týden 42 % dotázaných. Celkem oblíbené jsou v létě i cidery, které si alespoň jednou za týden dá 19 %. Čtvrté místo pak patří míchaným drinkům: aspoň jednou týdně je v tomto období pije 18 %.

Češi, kteří alespoň někdy pijí míchané drinky, se častěji spoléhají na to, že jim je připraví profesionál. Jejich přípravu doma preferuje 34 % z nich, zatímco spíše v barech/hospodách/restauracích si míchané drinky dává 44 % dotázaných. 23 % dotázaných nemá preferenci a kombinuje vlastní přípravu a konzumaci v restauračních zařízeních.

Z míchaných drinků dotázaní Češi nejčastěji pijí ty, jejichž základ tvoří rum (32 %). Oblíbený je ale také gin, který v míchaných drincích preferuje 27 % dotázaných. Na třetím místě se v žebříčku četnosti konzumace umístily drinky se základem z vodky (21 %).

Reklama v segmentu alkoholických nápojů

Dle monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen byl nejsilnějším inzerentem v segmentu alkoholických nápojů v období květen 2022 – květen 2023 Pilsner Urquell, jehož reklama přesáhla hodnotu 245 milionů korun v ceníkových cenách*. Další místa v první trojici pak patří značkám Jack Daniel’s (který měl inzerci přesahující 177 milionů korun) a Ostravar, který byl inzertně třetí nejsilnější – umístil reklamu v celkové hodnotě přes 152 milionů korun.

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).