Účastníte se letos masopustních oslav?

Účastníte se letos masopustních oslav?

Masopust je skvělou příležitostí jak se nechat vytrhnout z letargie chladných zimních dnů, sejít se s přáteli, účastnit se karnevalů, či plesů, nebo se slavnostně připravit na období půstu.

Zatímco období masopustu začíná již po svátku Tří králů, končí vždy na Popeleční středu, což je prakticky každý rok jiný datum, závislý na datu Velikonoc. Toto slavnostní období má pravděpodobně počátek v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy.

Kromě plesů a karnevalů je toto období spojováno také ve velké míře se zabíjačkami, svatbami, průvody masek a kulturními eventy. Zejména tyto průvody masek spojené s dobrým jídlem, pitím, hudbou a tancem jsou velice oblíbené i mezi vámi.

Alespoň občas se akce typu „Masopust“ nebo únorový karneval účastní téměř polovina z vás. Ze všech zemí ENP je tento svátek nejvíce oblíbený v Polsku, kde se alespoň občas účastní až 49 % našich panelistů. Naopak nejméně populární je v Maďarsku (39 %).

Letos se plánuje podobné akce účastnit 18 % z vás. Nejvyšší účast bude opět v Polsku (22 %) a na Slovensku (23 %), zatímco únorového karnevalu se letos plánuje účastnit pouze 13 % Maďarů a 14 % Bulharů. Češi jsou se svojí 19% účastí někde uprostřed.

Zajímalo nás, jaké karnevalové/masopustní masky jsou pro vás osobně nejatraktivnější a nejspíše byste při této příležitosti po nich sáhli.

Ve všech zemích ENP jsou velice oblíbené masky zvířat, nebo pohádkových postav a to nejvíce masky andělů, čertů, nebo čarodějnic.

Masku se zvířecím motivem by nejvíce použili Češi (21 %), atraktivní je i pro Bulhary (18 %) a Poláky (14 %). Naopak nejméně zvířecích masek bychom viděli na slovenském karnevalu (7 %) a v Maďarsku (9 %).

Na Slovensku jsou nejvíce atraktivní masky pohádkových postav (41 %), přičemž by je použilo jenom 11 % Poláků.

V Bulharsku (21 %) a v Polsku (12 %) jsou výrazně více používané tradiční masky (benátské, škrabošky apod.).

Nejvíce pestrý karnevalový průvod můžeme asi vidět v Polsku, kde jsou preference jednotlivých typů masek hodně vyrovnané a jen těžko lze usoudit, který typ masky je pro Poláky neoblíbenější. Co však víme, že se neradi převlékají do masek různých povolání.

Ať už s maskou nebo bez masky, s koupenou, půjčenou, nebo vlastnoručně vyrobenou, hlavně vám přejeme hodně zábavy a radostných zážitků.

Zdroj:

https://www.praguest.com/cz/masopust-v-praze

https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust