DVĚ TŘETINY ČECHŮ LETOS VYRÁŽEJÍ NA DOVOLENOU, NEJČASTĚJI JI BUDOU TRÁVIT U VODY A RELAXOVAT

DVĚ TŘETINY ČECHŮ LETOS VYRÁŽEJÍ NA DOVOLENOU, NEJČASTĚJI JI BUDOU TRÁVIT U VODY A RELAXOVAT

Z CESTOVEK INZEROVAL OD ZAČÁTKU NEJVÍCE BLUE STYLE

Mezi červnem a srpnem letošního roku se chystá na dovolenou 67 % Čechů, nejčastěji zůstanou v Česku. Skoro třetina dovolenkářů plánuje své dny volna trávit převážně u vody, jen o něco menší část pak na chatě nebo na horách. Kromě relaxace (81 %) se bude více než polovina věnovat poznávání nových míst, víc než čtvrtina se chystá při dovolené sportovat. Co se týče dopadů pandemie COVID-19 na plánování dovolené Čechů, tak se zdá, že jsou již minimální. Skoro polovina dokonce dovolenou v období pandemie prožívala v rámci možností stejně, jako kdyby žádná pandemie nebyla.

Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let. Výsledky doplňují data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere, podle kterých byla od začátku roku nejsilnějším inzerentem v segmentu cestovních agentur společnost Blue Style.

Na (výhradně) tuzemskou dovolenou letos v létě vyrazí 36 % dotázaných, ve větší míře se jedná o věkovou skupinu 35-44 let a procento také stoupá s úrovní vzdělání. Do zahraničí se tento rok chystá 14 % respondentů a tuzemskou i zahraniční dovolenou má v plánu 17 %. Těch, kteří letos nevyrazí nikam, je v internetové populaci třetina – o něco častěji se jedná o ženy, také starší věkové skupiny (45+) a obyvatele vesnic.

Co mají dovolenkáři v plánu?

Pokud jde o konkrétní místa pro trávení dovolené, tak necelou třetinu dovolenkářů letos najdeme převážně (avšak jiné než moře). 28 % bude v době dovolené hlavně na chatě, 27 % na horách. Dovolenou chystá 26 %. Podíváme-li se na plánované destinace mužů a žen, nejsou u většiny z nich patrné větší rozdíly, ale například hory ve větší míře plánují muži než ženy (je zde rozdíl 10 procentních bodů), zatímco v případě moře je to právě naopak (i když s menším rozdílem 5 procentních bodů).

Že na dovolené plánují respondenti hlavně relaxovat (81 %), to asi nikoho nepřekvapí. Více než polovina lidí, kteří letos někam vyrážejí, se ale plánuje věnovat poznávání nových míst. Celých 27 % se dále chystá na dovolené sportovat (ve větší míře nejmladší věková skupina 15–34 let) a 21 % navštíví kulturní události. A protože ne každý tráví dovolenou mimo domov, 20 % respondentů uvádí, že většinu letošní dovolené využije k domácím pracím.

Dovolené v době COVIDu

Závěrečná část výzkumu testovala několik výroků na téma dovolených v době pandemie COVID-19. Nejvíce respondentů (49 %), kteří letos plánují dovolenou, se ztotožnilo s tvrzením, že v rámci možností po celou dobu pandemie prožívali dovolenou tak, jako by žádná pandemie nebyla. Více než třetina (36 %) dále souhlasila s výrokem, že při dovolené raději dodržují vlastní preventivní opatření (například navštěvují méně frekventovaná místa), ale podobné procento (35 %) také tvrdí, že kvůli pandemii omezili dovolenou v zahraničí. Nejméně se respondenti ztotožňovali s tvrzeními, že by letošní dovolenou plánovali kvůli pandemii prožít jinak, než kdyby pandemie nebyla (jen 20 %) a také, že by měla pandemie silný vliv na výběr letošní destinace (20 %). Tyto výsledky tak svědčí o tom, že v současné době Češi, kteří plánují cestovat, už mnoho rizik spojených s pandemií nevnímají.

Inzerce cestovních agentur

V segmentu cestovních agentur byla od začátku roku zatím největším inzerentem společnost Blue Style, která umístila reklamu v celkové ceníkové ceně přes 72 milionů korun.

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).