Fotbalová sezóna začala a s ní i mistrovství Evropy EURO 2020. Dejte nám svůj tip na vítěze a vyhrajte jednu ze skvělých cen!

Fotbalová sezóna začala a s ní i mistrovství Evropy EURO 2020. Dejte nám svůj tip na vítěze a vyhrajte jednu ze skvělých cen!

Zúčastněte se naší letní tipovací soutěže Uhodněte vítěze UEFA EURO 2020 – tipněte si, kdo vyhraje UEFA EURO 2020 a vyhrajte ceny v hodnotě 15 000 Kč! Třeba vybereme právě vás, tak zkuste štěstí.

Po hokejovém šílenství je tu další mezinárodní sportovní událost – hraje se mistrovství Evropy ve fotbale. Letos se uskutečnilo UEFA EURO 2020, které bylo kvůli pandemii COVID-19 v minulém roce odloženo.


V čem naše soutěž spočívá?

Odpovězte na jednoduchou otázku – Kdo se stane vítězem UEFA EURO 2020? Ze správných odpovědí vybereme 3 vítěze, kteří získají ceny v hodnotě 15 000 Kč.

Jak se zúčastnit?

Soutěž trvá od 21. června 2021 do 30. června 2021, v tomto časovém rozmezí nám dejte svůj tip na vítěze. K zapojení do soutěže zveme všechny respondenty Českého národního panelu pozvánkou v emailu – takže tu svou najdete právě tam, anebo ve svém profilu v sekci Výzkumy a oplatky.

Kdo se může stát vítězem soutěže?

Výherce bude vybrán náhodným způsobem ze správně tipnutých odpovědí.


Pravidla soutěže

Kompletní znění pravidel soutěže ,,Uhodněte vítěze UEFA EURO 2020.“

1. POŘADATEL: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnipanel.cz

2. NÁZEV SOUTĚŽE: "Uhodněte vítěze UEFA EURO 2020“

3. DOBA TRVÁNÍ: 21. 6. 2021 – 30. 6. 2021.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěže s pořadovým označením ENPME33 se může stát osoba, která byla emailem pozvána k vyplnění online dotazníku a která vyplní validně celý dotazník a zodpoví požadované údaje, které stanovují pravidla soutěže.

5. VÝHRA: Chytré hodinky Fitbit Versa 3, barva: černá v hodnotě 6.300 Kč pro tři výherce

6. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCE: Výhercem se stává osoba, která nejpřesněji odpoví na soutěžní tipovací otázku. Kritériem pro určení výherce je přesnost odpovědi. Vyhrají ti účastníci, jejichž odpovědi budou odpovídat 25., 50., 75. percentilu v souboru správných odpovědí seřazených vzestupně podle data a času dokončení dotazníku.

Pro určení pořadí přijetí dotazníku u Pořadatele je rozhodné datum a čas přijetí v dotazovacím systému Pořadatele. Pokud správnou odpověď netipne ani jeden účastník, nárok na výhru nevzniká žádné straně.

Výherce dává souhlas s uveřejněním svého jména a to formou oznámení výsledků soutěže na webové stránce Pořadatele v sekci Novinky.

7. OZNÁMENÍ O VÝHŘE: K oznámení o výhře bude použit email a vítěz bude kontaktován telefonicky.

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY: Pořadatel se zavazuje informovat výherce o jeho výhře nejpozději do 5 pracovních dnů od konce šampionátu (předpokl. termín finále šampionátu je 11.7.2021). Pořadatel je povinen výhru zaslat na adresu výherce do 10 pracovních dní od oznámení.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb. a zákona č.480/2004 Sb. svůj výslovný souhlas Pořadateli. Těmito údaji se rozumí jméno a příjmení účastníka, jeho adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ), telefon a email výhradně pro účely distribuce výhry; - s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině na internetových stránkách Pořadatele - svůj souhlas může účastník písemně odvolat zasláním požadavku na adresu support@narodnipanel.cz. Pokud odmítne vítěz poskytnout údaje stanovené pravidly soutěže, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude předána dalšímu v pořadí.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry jsou právně nevymahatelné. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. Úplné znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na webu Pořadatele https://www.narodnipanel.cz/news. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výhry. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.


Děkujeme za účast a držíme palce!