Nadační fond Seňorina

Nadační fond Seňorina

Mezi charity, které máte možnost skrze Český národní panel podpořit, jsme přidali nového člena! Nadační fond Seňorina pečuje o pacienty s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Těmto pacientům a jejich rodinám pomáhá prožít poslední společné chvíle v radosti a bezpečí.

Vážení respondenti,


nová nadace se uchází o Vaši přízeň. Nyní můžete věnovat oplatky na Nadační fond Seňorina.

Nadační fond Seňorina usiluje o zkvalitnění péče o lidi s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence v registrované odlehčovací sociální službě Centrum Seňorina. Uplatňuje Montessori principy, jenž jsou založeny na přímé podpoře seniorů nebo nemocných s cílem udržení jejich soběstačnosti co nejdéle a vyvolání pocitu sounáležitosti ve skupině, kde je jim dobře, ať už je to rodina, kamarádi z mládí, sousedské nebo zájmové spolky.

Nadační fond se zaměřuje i na šíření osvěty ve společnosti, edukaci a podporu lidí, kteří o nemocné pečují. Získané prostředky putují v plné výši na zabezpečení chodu Centra Seňorina, na přímou kvalitní péči o seniory a na osvětové projekty. Fond pomáhá všem, jichž se nemoc týká. Misí fondu je totiž pomáhat lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě společně radostný čas.

Aloisovy ponožky Nadačního fondu Seňorina nadsázkou symbolizují pověstné zapomínání provázející Alzheimerovou nemoc i jiné typy demence. Občas si totiž věci pletou a klidně si vezmou každou botu či ponožku jinou. Nákupem Aloisových ponožek tak přímo podpoříte práci Centra Seňorina, které o nemocné nejen pečuje, ale také podporuje, motivuje a vzdělává pečující rodinné příslušníky. Projekt Aloisových ponožek se jmenuje podle MUDr. Aloise Alzheimera, německého psychiatra a neuropatologa, který závažnou nemoc jako první popsal už v roce 1938.

Více zde: http://www.nfsenorina.cz/