National Pandemic Alarm: Češi už chtějí cestovat, zatím ale ne do zahraničí

National Pandemic Alarm: Češi už chtějí cestovat, zatím ale ne do zahraničí

Z nejnovějších výsledků projektu National Pandemic Alarm, který realizují European National Panels a který monitoruje nálady a postoje společnosti v období pandemie koronaviru, mimo jiné vyplývá, že by Češi nejraději z mnoha omezení uvolnili turistiku a cestování v rámci České republiky.

Tyto výsledky představují doplnění stávajících pěti indexů projektu (indexu paniky, indexu důvěry ve státní aparát, indexu pesimismu, indexu dopadů a míry zkušenosti), které kontinuálně zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci pandemie koronaviru. Hodnoty těchto indexů jsou pro všechny předcházející vlny uvedeny a aktualizovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

S pandemií se pomalu sžíváme, klesá index paniky a zároveň narůstá index optimismu. V posledních vlnách jsme však zaznamenali pokles indexu důvěry ve státní aparát. Důvěra kulminovala koncem března a nyní se dostává opět na podobné hodnoty jako na začátku pandemie. Trvale narůstá míra zkušeností s výskytem nemoci v okolí dotazovaných.

Výsledky pro jednotlivé indexy také doplňujeme dodatečnými otázkami, které zkoumají další postoje a názory související s pandemií a tím, jak se ní vypořádáváme.

V této vlně jsme se zaměřili na to, jak se Češi staví k uvolňování opatření. Jako naprosto nezbytná, dokud se bude virus šířit, hodnotí většinu nařízení: nošení roušek v obchodech a kancelářích; nošení roušek na veřejnosti; zákaz vycestování z ČR; uzavření kin, divadel a kulturních událostí; zrušení sportovních akcí a utkání; práce z domova tam, kde je to možné; uzavření hotelů a penzionů; také uzavření restaurací, kaváren a barů; přerušené vyučování; úplné uzavření obchodních center; zákaz turistiky po ČR. Zajímavý je postoj 12 % dotazovaných, kteří by natrvalo ponechali možnost práce z domova tam, kde je to možné.

Uvolnění uzavření obchodních center, které se zavedlo spíše kvůli mládeži, by uvítali spíše starší respondenti ve věku 55 let a víc. Mladí ve věku 15–24 let by naopak uvítali spíše uvolnění zavřených kaváren, restaurací a barů.

„Opatření spočívající v uzavření hranic ČR má jednu z nejvyšších podpor mezi respondenty, pět procent respondentů se dokonce nebrání uzavření hranic České republiky natrvalo. Naproti tomu domácí turistika patří mezi ta omezení, která chceme zrušit co nejdříve,“ komentuje výsledky Ondřej Veis, ředitel agentury NMS.

Nejvíce se Češi v souvislosti s uvolňováním opatření těší na možnost sundat roušku při pohybu na veřejnosti. S menším odstupem se také těší na to, až pomine zákaz cestování a turistiky po České republice, do třetice pak na otevření restaurací, kaváren a barů.

Vzhledem k tomu, že je tento týden stále uzavřená řada obchodů, zeptali jsme se na to, které obchody respondenti nejvíce postrádají. Přestože to epidemiologové neradi uslyší, nejvíce české společnosti chybí kadeřnictví a kosmetické salóny, které požadujeme otevřít co nejdříve. Tyto služby postrádají převážně starší lidé ve věku 55 a více, také věková kategorie nad 45 let. Po nich následují obchody s oblečením a obuví.

Pomáhat chceme doma i v zahraničí

Tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeny, že současná situace probíhající pandemie povzbuzuje lidi k větší solidaritě. Většina dotázaných by také byla ochotná v případě potřeby pomoci, nejčastěji s donáškou potravin nebo výrobou ochranných pomůcek (šitím roušek a podobně).

Kromě pomoci ve svém vlastním okolí jsme se respondentů zeptali, zda souhlasí s pomocí i jiným zemím, které situaci s pandemií Covid-19 nezvládají. Většina z nás je pro, pouze 19 % respondentů s takovou pomocí nesouhlasí.

Výzkumný projekt National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.