National Pandemic Alarm: Informace o očkování čerpají Češi hlavně z televize

National Pandemic Alarm: Informace o očkování čerpají Češi hlavně z televize

National Pandemic Alarm, který již od 16. března 2020 v pěti evropských zemích monitoruje aktuální postoje a nálady společnosti s ohledem na probíhající pandemii koronaviru, momentálně obsahuje výsledky ze sběru dat 29. ledna – 1. února 2021. Podrobné výsledky jsou dostupné na webové stránce projektu www.nationalpandemicalarm.eu. V České republice probíhá výzkum v rámci Českého národního panelu.

Informace o očkování máme, hlavně pak skupina starších lidí, kterých se to týká nejvíce

Podle výzkumu Českého národního panelu uvádí tři pětiny obyvatel, že mají dostatek informací (58 %) ohledně očkování proti nemoci COVID-19. Tvrdí to zejména starší dotazovaní nad 55 let – tito lidé jsou zároveň skupinou, pro kterou je onemocnění koronavirem nejvíce rizikové, je tedy pravděpodobné, že právě oni se informují o očkování proti COVID-19 nejvíce. Naopak nedostatečně informovaná se cítí zhruba třetina Čechů (32 %), mezi nimi jsou převážně respondenti do 34 let.

Stranou potom stojí desetina respondentů, která téma očkování proti COVID-19 neřeší a informace nevyhledává. „Zástupcem této skupiny je „moravský vinař“ – jsou to lidé ve věku 35–44 let, se základním vzděláním, převážně z Moravy,“ říká s nadsázkou Jan Tuček, jednatel Českého národního panelu a ředitel STEM/MARK.


Informujeme se hlavně v televizi, druhým zdrojem nám jsou zpravodajské servery

Z výzkumu National Pandemic Alarm vychází, že Češi čerpají nejvíce informací o tématu očkování proti COVID-19 hlavně z televize(62 %).Vyslovili se tak spíše starší respondenti ve věku 55 a více let, také respondenti se základním vzděláním. V porovnání mezi muži a ženami se k televizi jakožto informačnímu zdroji o možnostech vakcinace obracejí spíše muži než ženy.

Jako další často sledované zdroje označili Češi zpravodajské servery (43 %), u kterých hledají informace o očkování zhruba dvě pětiny respondentů, případně sociální sítě (34 %). Ke zpravodajským serverům se častěji obracejí opět více muži než ženy, také vysokoškoláci a lidé z velkých měst (100 000 a více obyvatel). Na sociálních sítích hledají informace o vakcinaci spíše nejmladší dotazovaní ve věku 15–24 let, o něco více ženy než muži a lidé se základním vzděláním.

Čtvrtina Čechů čerpá informace na oficiálních stránkách ministerstva (27 %), mezi nimi jsou spíše mladí lidé ve věku 15–24 let, a také vysokoškoláci; podobný počet lidí se pak pro informace ohledně očkování obrací na svou rodinu a informují se u svých nejbližších (25 %). U svých rodinných příslušníků se informují spíše ženy a lidé do 34 let. O něco méně dotazovaných získává informace z rádia (23 %), posluchači, kteří v rádiu tyto informace hledají, jsou převážně muži.

Mezi méně navštěvované informační zdroje patří profily konkrétních osobností (vědci, odborníci, politici, influenceři atd.) na sociálních sítích (21 %), kdy tímto směrem směřují více ženy a nejmladší věková kategorie respondentů 15–24 let. Srovnatelný počet lidí se na informace ptá svých známých a kamarádů (20 %), svého lékaře (20 %) nebo se uchylují k novinám a časopisům (19 %).

„Pouze každý desátý respondent uvedl, že se informuje od kolegů či nadřízených, nebo z reklamní kampaně. To může ale souviset s tím, že žádná oficiální kampaň státu k vakcinaci prozatím není a je teprve plánovaná. K jejímu správnému cílení na různé skupiny obyvatel mohou napomoci právě výše uvedené informace z našeho National Pandemic Alarmu,“ říká Jan Tuček, jednatel Českého národního panelu a ředitel STEM/MARK.

Výzkumný projekt National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.