National Pandemic Alarm: Vládní nařízení letos ovlivní velikonoční zvyky poloviny Čechů. Nejvíce budou postrádat návštěvu rodiny

National Pandemic Alarm: Vládní nařízení letos ovlivní velikonoční zvyky poloviny Čechů. Nejvíce budou postrádat návštěvu rodiny

Z nejnovějších výsledků projektu National Pandemic Alarm, který realizují European National Panels a který monitoruje nálady a postoje společnosti v období pandemie koronaviru, mimo jiné vyplývá, že současná vládní nařízení výrazně ovlivní, jak budou Češi (i Slováci) trávit Velikonoce.

Tyto výsledky představují doplnění stávajících pěti indexů projektu (indexu paniky, indexu důvěry ve státní aparát, indexu pesimismu, indexu dopadů a míry zkušenosti), které kontinuálně zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci pandemie koronaviru. Hodnoty těchto indexů jsou každé 3 dny aktualizovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.


Polovina Čechů letos kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviruzmění své zvyklosti v období blížících se velikonočních svátků.

28 % respondentů dokonce tvrdí, že Velikonoce letos v důsledku opatření úplně vynechají, přičemž k této možnosti se výrazněji kloní nejmladší respondenti (se zvyšujícím se věkem tato tendence naopak klesá), ženy oproti mužům a také obyvatelé vesnic oproti obyvatelům měst. Rušení a změny se přitom nejvíce dotknou rodiny a přátel.

Výsledky aktuálního výzkumu dále komentuje socioložka a Senior Research manažerka Nielsen Admosphere, Lucie Vlčková: „Ve výzkumu jsme se blíže zaměřili na to, co Češi běžně o Velikonocích dělají, a jak se ke stejným zvykům postaví letos v době výjimečného stavu. Nařízení omezující pohyb se logicky nejvíce projeví na činnostech, které se odehrávají mimo domov a zahrnující více lidí. Mezi aktivity, které si letos Češi budou muset „odpustit“ – a podle našeho výzkumu tak i zodpovědně plánují učinit –, patří především návštěva rodiny a přátel či sousedů, ale také venkovní tradice, jako je pomlázka/koleda či hledání velikonočních vajíček, a dále například návštěva kostela, návštěva restaurace nebo výlety.“ 

Návštěvu rodiny, kterou běžně absolvují více než dvě třetiny dotázaných, letos vynechá většina dotázaných: za příbuznými se vydá pouhých 11 % Čechů. Podobné je to s návštěvami kamarádů a známých, ty letos plánují pouhá 4 % lidí (místo obvyklých 56 %).

Změny se však nedotknou jen činností a tradic, které jsou přímo ovlivněny omezením pohybu, ale projeví se i v činnostech, které jsou důsledkem tohoto omezení. Nemožnost jít na koledu se například odráží i v poklesu plánovaných nákupů velikonoční výslužky pro koledníky, pořizování či pletení pomlázky a nebo barvení vajíček,“ přibližuje Lucie Vlčková.  

V čem budou dotázaní Češi podle svých tvrzení omezeni relativně málo, je příprava a konzumace tradičních jídel či pečiva, případně vyzdobení domova. I u těchto aktivit je sice letos patrný pokles, není ale tak výrazný jako například u návštěvy rodiny.

Respondenti, kteří letos zruší některou z tradic či aktivit, na kterou jsou o Velikonocích jinak zvyklí, dále odpovídali na to, která z nich jim bude nejvíce chybět. Na prvním místě je návštěva rodiny, kterou bude postrádat 37 % respondentů, na druhém místě je pak s velkým odstupem návštěva známých a kamarádů (14 %) a na třetím velikonoční zvyky mimo domov, jako je koleda, hledání vajíček a podobně (7 %). „19 % respondentů však nebude letos o Velikonocích chybět nic z toho, co běžně v tyto dny dělají, což koresponduje s tvrzením, že více než čtvrtina dotázaných neslaví Velikonoce ani za normálních okolností,“ doplňuje Lucie Vlčková z Nielsen Admosphere.

Omezování aktivit spojených s Velikonocemi je na Slovensku výraznější

Situace u slovenských sousedů je v mnohém podobná té české – s tím rozdílem, že Slovensko přijalo v poslední době ještě přísnější opatření na omezení pohybu a platí tam zákaz vycházení (kromě několika výjimek). Tato opatření se tak logicky ještě výrazněji promítají v celkových poklesech velikonočních aktivit. Nejvíce budou Slováci postrádat – stejně jako Češi – návštěvu rodiny (43 %). Na rozdíl od českých respondentů však bude těm slovenským výrazněji chybět návštěva kostela (13 % oproti 5 %), neboť pro ně představuje typičtější součást Velikonoc (39 % Slováků chodí za normálních okolností v tento čas do kostela oproti 14 % Čechů).

Velikonoce jako příležitost od všeho si odpočinout

Vrátíme-li se zpět k českým výsledkům, ukazuje aktuální vlna výzkumu National Pandemic Alarm, že respondenti nejsou nutně tak pesimističtí, co se týče odlišných podmínek letošních Velikonoc, jak by se na první pohled mohlo zdát. Necelé dvě třetiny z nich například souhlasí s výrokem, že Velikonoce jsou letos zejména příležitostí od všeho si odpočinout. Zároveň si myslí, že ještě vzroste počet lidí, kteří Velikonoce nijak neoslaví (rovněž 63 %). Na druhou stranu 59 % je toho názoru, že Velikonoce letos ještě více podtrhnou současnou situaci a lidé si o to více uvědomí současná omezení. „Navzdory obavám politiků vnímá jen naprosté minimum respondentů (necelá desetina) letošní Velikonoce jako důvod k porušení nařízení omezujících pohyb. Podle vyjádření respondentů neplánuje téměř nikdo přijatá opatření pod záminkou Velikonoc porušit,“ uzavírá Lucie Vlčková.

Výzkumný projekt National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.