Ve svém zaměstnání jste i navzdory krizi spokojeni

Ve svém zaměstnání jste i navzdory krizi spokojeni

V posledních dvou letech se výrazně změnila situace na trhu práce, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Změny nastaly jak v poptávce, tak v nabídce a nás zajímalo, kolik z Vás již práci v posledním roce změnilo a kolik z Váš tak plánuje v brzké době udělat. Dozvíte se také, co je nejčastějším důvodem pro změnu zaměstnavatele.

Se svým současným zaměstnáním je naprostá většina dotázaných zaměstnaných panelistů spokojená. Ve všech zemích je vás spokojených více než tři čtvrtiny. Nejlépe se v práci mají respondenti z Čech (82 %), naopak nejméně šťastní jsou Maďaři (74 %).


Češi nejenže jsou pracovně nejspokojenější, ale také v posledním roce méně často, než ostatní zaměstnání měnili a pouze 22 % z nich o změně do budoucna uvažuje. V Bulharsku o změně zaměstnání uvažuje zhruba čtvrtina a v ostatních zemích je to okolo třetiny. Přestože Poláci patří k těm pracovně spokojenějším, tak 37 % zaměstnaných zvažuje změnu práce v nejbližším roce.

Napříč všemi zeměmi Evropského národního panelu se respondenti shodují na nejčastějším důvodu pro změnu zaměstnání. Je jím výše mzdy – jako důvod ji zvolila více než polovina těch, co změnili zaměstnání či ho změní. V Maďarsku a Slovensku dokonce více než dvě třetiny. Často je důvodem pro změnu zaměstnání i profesní růst Významným motivátorem je i přímý nadřízený.Svého šéfa či vedoucí považují častěji za problém Slováci, naopak náplň práce trápí v porovnání s ostatními důvody častěji české zaměstnance. Oproti ostatním národům se vymykají i Maďaři, pro něž jsou významnějším lákadlem firemní benefity.