Novinky

Muzea navštěvuje pětina z Vás aspoň jednou za čtvrt roku

Muzea navštěvuje pětina z Vás aspoň jednou za čtvrt roku

V současné době probíhá po celém Česku Festival muzejních nocí a veřejnosti se tak řada muzeí a galerií otvírá zdarma, často i se zajímavých doprovodným programem. V této souvislosti jsme se v jednom z nejnovějších průzkumů podívali na to, jaký je v Česku (obecně) zájem o muzea a galerie, jaká jejich zaměření návštěvníci nejvíce vyhledávají, nebo kolik jich jezdí za muzejními expozicemi do zahraničí.

Výzkum realizovala agentura ResSOLUTION Group na reprezentativním vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu ve věku 15 a více let.

Doplnění poskytují data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen, podle kterých za poslední rok z muzeí a galerií nejvíce inzerovalo Muzeum fantastických iluzí, jehož hodnota reklamního prostoru přesáhla 38 milionů korun.

Muzea a galerie jsou pro velkou část lidí v Česku spíše příležitostnou kratochvílí: 30 % online respondentů ve výzkumu odpovědělo, že je navštěvuje na dovolené a při podobných nepravidelných příležitostech. Dalších 23 % tam chodí jednou ročně nebo méně často, 17 % pak jednou za půl roku. Zbylých 18 % by se dalo označit za pravidelnější návštěvníky, protože do muzeí či galerií chodí alespoň jednou za 2–3 měsíce.
Mírně nadprůměrní jsou v návštěvě muzeí (ve frekvenci alespoň jednou za čtvrt roku) mladší respondenti do 34 let. Nad průměrem jsou také obyvatelé Prahy a středních Čech oproti lidem z ostatních částí republiky.

Proč do muzeí vyrážíme?

Jít do muzea či galerie je součást turistického zážitku – s tímto důvodem k návštěvě se ztotožňuje skoro polovina lidí. To nám zároveň navazuje na předchozí zmíněné zjištění, tedy že tyto instituce lidé navštěvují na dovolené, spíše než kdykoli jindy. V pořadí druhým nejobvyklejším důvodem k návštěvě muzea či galerie je pro respondenty příležitost ke vzdělání a obohacení znalostí (odpovědělo tak 34 % jejich alespoň příležitostných návštěvníků). V těsném závěsu je pak obecný zájem o oblast, které se muzeum věnuje (33 %). Poměrně důležitou motivací je ale i čas strávený s rodinou, který zmínili 3 z 10 návštěvníků muzeí. Naopak třeba doprovodný program nebo podpora lokálního kulturního života patřily mezi nejméně uváděné důvody.

Jaká témata vyhledáváme?

Otázka na vyhledávané zaměření muzeí dále nabízí zajímavou ukázku rozdílných preferencí mužských a ženských návštěvníků, a dokonce i různých věkových skupin. U celého vzorku vedou téměř nerozhodně témata historie, českého kulturního bohatství (jako řemesla, lidová kultura, hudba a podobně) a přírody – všechny shodně označovaly necelé dvě pětiny návštěvníků muzeí. Na dalších místech pak vidíme netradiční/zábavní muzea (33 %), technická muzea (32 %), muzea výtvarného umění (29 %), muzea konkrétních míst (29 %) a vědecká muzea (28 %).

U mužů na plné čáře vítězí muzea se zaměřením na techniku, na druhém místě pak mají historická témata a na třetím přírodu. Ženy naopak nejvíce zajímá kulturní bohatství naší země, dále příroda a netradiční či zábavní muzea (typu muzea iluzí a podobně). Netradiční zábavní muzea vedou u nejmladší věkové skupiny do 34 let – následovaná jsou vědou a přírodou. Nejstarší skupina nad 55 let má na třetím místě – po historii a kulturním bohatství – muzea konkrétních míst jako měst, budov a podobně.
Poměrně očekávané výsledky pak přinesla otázka, zda respondenti navštěvují spíše muzea v Česku nebo v zahraničí. Dvě pětiny chodí výhradně do českých, další dvě pětiny navštěvují česká ve většině případů. Jen 6 % jezdí spíše do muzeí v zahraničí. 16 % dotázaných navštěvuje zhruba ve stejné míře česká i zahraniční muzea.

Vyhledávání informací o programu

A kde si respondenti z řad alespoň příležitostných návštěvníků zjišťují informace o aktuálním programu muzeí a galerií? Nejčastěji na webech konkrétních institucí (37 %), vysoko se ale umístily i webové stránky města či kraje (33 %), „lidské zdroje“, tedy lidé z blízkého okolí respondenta (30 %) nebo informační centra (26 %). Z reklam a propagačních materiálů čerpá tyto informace necelá čtvrtina návštěvníků a podobný počet se orientuje podle příspěvků na sociálních sítích (na profilech daných muzeí a galerií). Na opačném konci škály jsou knihovny nebo podcasty, které shodně slouží jako zdroj o programu pouze 6 % návštěvníkům muzeí. 7 % také odpovědělo, že žádné zdroje o aktuálním dění v muzeích a galeriích nevyužívá.

Motivace k častější návštěvě

V neposlední řadě se průzkum zaměřil také na respondenty, kteří do muzeí chodí spíše výjimečně nebo vůbec, a zjišťoval, co by je motivovalo k (častější) návštěvě. Nejpočetnější skupina dotázaných (36 %) se shodla na tom, že by je nalákalo levnější základní vstupné. I druhý nejčastější motivátor je finanční, a sice slevy a zvýhodněné varianty vstupného (28 %). 23 % by ocenilo zajímavější výstavní program muzeí a galerií, 22 % zmínilo interaktivní expozice (silněji mladší ročníky) a 21 % program pro děti a rodiny. 15 % by však k návštěvě nedokázalo motivovat nic.

Inzerce muzeí

Data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen ukazují, že za poslední rok (od května 2023 do dubna 2024) z muzeí a galerií nejvíce inzerovalo Muzeum fantastických iluzí, které umístilo reklamu v hodnotě 38 milionů korun*. Druhou v pořadí byla Galerie Kodl, která inzerovala v objemu skoro 30 milionů korun. Do top trojice mezi inzerenty patří i Museum Kampa s hodnotou reklamy přes 17 milionů korun.

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).
‹ Zpět

Zveřejněno 30. 5. 2024 9:46:45