Dnes se slaví Světový den bez aut. Plánuje se ho účastnit téměř 1/3 z vás

Dnes se slaví Světový den bez aut. Plánuje se ho účastnit téměř 1/3 z vás

Při příležitosti Světového dne bez aut, který se slaví dne 22. září, jsme se našich respondentů zeptali, jestli se letos plánují do této akce zapojit a podpořit ji.

Jízdu autem v posledním roce, ať už jako řidič, nebo spolujezdec, využilo téměř 98 % našich respondentů, kteří se ankety účastnili. Výrazně více se v roli řidiče objevují čeští muži (77 %), než české ženy (64 %). Naopak ženy si častěji sedají na místo spolujezdce (85 %). Muži také častěji využívají taxi služby (32 %).

Většina Čechů, kteří se do výzvy zapojí, vymění auto za pěší chůzi, MHD nebo kolo


Do letošní výzvy Světového dne bez aut se plánuje zapojit téměř 1/3 Čechů. 35 % respondentů v termínu realizace ankety ještě nebylo rozhodnuto. Proto lze předpokládat, že zájem o tuto enviromentální akci bude ještě vyšší. Zatím co zájem zapojit se deklarovalo 41 % mužů, u žen je to něco více, a to 59 %.
Největší zájem o zapojení projevili respondenti ve věku 18 až 29 let a se středoškolským vzděláním s maturitou.
Ti, co jsou rozhodnuti se do akce zapojit, nejčastěji své auto vymění za pěší chůzi, uvedli to více než 3/5 z nich. Více než polovina automobilistů v tento den využije výjimečně městskou hromadnou dopravu a více než 1/3 si zvolí kolo. Značná část našich respondentů však využije kombinaci více způsobů, jak se v tento den přepravit bez použití vozu.

Nejsilnější motivací pro zapojení se je ochrana životního prostředí


Nejčastějším důvodem, proč se oslovení respondenti Českého národního panelu plánují akce zúčastnit, je ochrana životního prostředí obecně (uvádí to téměř 3/5 z nich), signifikantně více ženy (61 %). Druhým nejčastěji zmiňovaným důvodem je to, že nejen udělají něco pro životní prostředí, ale také pro své zdraví (54 %). Ve snížení emisí a zlepšení ovzduší díky této akci věří 47 % dotázaných, a to opět výrazně více ženy (50 %). Naopak čeští muži o něco více než české ženy ocení i fakt, že díky této akci ušetří na pohonných hmotách, deklaruje to 26 % z nich. 

35 % respondentů deklarovalo jasný nezájem se akce účastnit


Více než 1/3 totiž nevěří, že by jeden den bez auta mohl pomoci ke zlepšení životního prostředí, nejčastěji lidé ve věku 30-44 let. Povědomí o této akci neměla téměř 1/3 respondentů, a to je pro ně také důvodem, proč se akce nezúčastní. Výrazná část respondentů navíc potřebuje auto k výkonu svého povolání, což je značně omezuje v účasti. 27 % lidí, kteří se do ankety zapojili říká, že tento event pro ně není vůbec zajímavý. (respondenti měli možnost uvést více důvodů)

Český národní panel je součástí European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko). V rámci České republiky na něm probíhala anketa na téma Světový den bez aut, data byla sesbírána v období od 31.července do 31.srpna 2023. Anketa probíhala v Česku na vzorku respondentů Českého národního panelu ve věku 18-59 let.