Jsme masožrouti?

Jsme masožrouti?

1. listopadu se slaví Světový den veganství. U této příležitosti jsme se podívali, kolik "masožroutů" mezi Vámi máme.

Napříč všemi zeměmi Evropského národního panelu jí většina z vás jakýkoliv druh masa (včetně uzenin a ryb) – konzumuje nejméně 7 z 10. A kolik je mezi vámi naopak veganů, tedy osob, které nejí žádné živočišné produkty včetně vajec, mléka, medu či mořských plodů? Rozdíly mezi zeměmi jsou v tomto ohledu velice malé, obecně podíl veganů nepřesahuje hranici 2 %. O něco rozšířenější je ve všech zemích vegetariánství. Na první příčce je Polsko, kde se k vegetariánství hlásí téměř desetina všech dotázaných respondentů. Nejmenší podíl vegetariánů a veganů nacházíme v Česku a na Slovensku.


Přestože je mezi vámi pouze málo veganů či vegetariánů, v Česku, Maďarsku, a na Slovensku se tito z vás shodují a jako nejčastější hlavní důvod k tomuto rozhodnutí uvádí lásku ke zvířatům. Lehkou výjimkou se ukazují být polští vegani a vegetariáni, kteří jako hlavní důvod nejčastěji volili zdravotní důvody ve smyslu prevence, a láska ke zvířatům se u nich jako hlavní důvod objevuje až na druhém místě. Environmentální důvody se rovněž ukazují být významnější mezi našimi veganskými/vegetariánskými panelisty v Bulharsku (1. místo) a Polsku (3. místo) než v případě panelistů z jiných zemí – na posledním místě se objevují mezi maďarskými, českými a slovenskými vegany a vegetariány. Bulhaři se od ostatních odlišují rovněž tím, že lásku ke zvířatům vybírali jako hlavní důvod nejméně často.

Jaký je hlavní důvod, že jste se rozhodl(a) nejíst maso?

Základ: Nejí maso (ani ryby) - jsou vegani nebo vegetariáni, různé

! Při malém vzorku pod 100 respondentů je nutno počítat s větší statistickou chybou, výsledky je proto třeba brát jako orientační.

Uvedená čísla jsou nevážené počty respondentů, kteří danou možnost vybrali.

Ti z vás, kteří konzumují maso, a to včetně uzenin, si dopřejí nějaký ten produkt masné výroby (párky, uzeniny, klobásky apod.) poměrně často – 9 z 10 alespoň jednou týdně. Nejvíce každodenních konzumentů masných výrobků nacházíme mezi konzumenty v Bulharsku (25 %). Naopak nejméně se k denní konzumaci hlásí dotázaní v Česku a na Slovensku.

Ke konzumaci masa bez ohledu na konzumaci uzenin se hlásí 89 % z vás – nejvíce v Česku (92 %) a nejméně v Polsku (85 %). Z vašich odpovědí vyplývá, že maso si dotázaní nejčastěji dopřávají 3x až 4x týdně. Ovšem u téměř všech panelistů, kteří konzumují maso, se na jídelníčku maso objeví alespoň jednou týdně.

Zdá se, že konkrétně u ryb je frekvence konzumace menší, než je tomu obecně u masa či u masných výrobků. Zhruba pětina z vás, kteří jí ryby, uvedla v případě zemí, jako je Bulharsko, Slovensko či Česko, že ryby jí méně často než 1x měsíčně. V Maďarsku takto dokonce odpověděly dvě pětiny z konzumentů ryb. Maďarští konzumenti se však z hlediska frekvence od ostatních zemí odlišují a lze obecně říci, že ryby si dopřávají nejméně často. A to i přestože se ke konzumaci ryb, stejně jako i v jiných zemích Evropského národního panelu, hlásí přibližně 9 z 10 panelistů. Naopak konzumenty s nejčastější přítomností ryb na talíři nalezneme mezi polskými panelisty.