National Pandemic Alarm: Češi i Slováci se v souvislosti s pandemií koronaviru nejvíce obávají zvýšení cen

National Pandemic Alarm: Češi i Slováci se v souvislosti s pandemií koronaviru nejvíce obávají zvýšení cen

Z nejnovějších výsledků projektu National Pandemic Alarm, který realizují European National Panels a který monitoruje nálady a postoje společnosti v období pandemie koronaviru, mimo jiné vyplývá, že ze situací, které by mohly nastat, dělá Čechům i Slovákům největší starost potenciální zvyšování cen. Tyto výsledky představují doplnění stávajících pěti indexů projektu (indexu paniky, indexu důvěry ve státní aparát, indexu pesimismu, indexu dopadů a míry zkušenosti), které kontinuálně zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci pandemie koronaviru. Hodnoty těchto indexů jsou každé 3 dny aktualizovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Češi předstihli Slováky jak v důvěře ve vlastní stát, tak v tom, jak řeší situaci s koronavirovou pandemií. Zatímco index důvěry v České republice v posledních měřeních vzrostl a drží se na vysoké příčce, na Slovensku respondenti naopak hodnotí státní opatření hůře. V obou zemích se dopady krize na obyvatele prohlubují zhruba stejně, oproti Slovensku je v Čechách míra zkušeností se samotnou nákazou stále dvojnásobná.

V této vlně jsme se podrobněji podívali na index obav – jak moc a čeho konkrétně se obyvatelé České a Slovenské republiky obávají. Na prvním místě je to strach ze zdražování, který následuje obava a obava ze ztráty zaměstnání. V této otázce se však častěji bojíme o své blízké – že práci ztratí někdo z rodiny, než že o ni přijdeme přímo my samotní.

 Ze srovnání obou zemí vyplývá, že Slováci se podobně jako Češi nejvíce obávají zvýšení cen a nejméně nedostatku potravin, samotná míra emocí je ale intenzivnější na Slovensku a obavy jsou tam výrazně vyšší.

Před víkendem jsme se také dotazovali respondentů, do jaké míry souhlasí s cestováním na chaty a chalupy po České republice. S výrokem, že lidé mohou cestovat na chaty, pokud nebudou vycházet mimo svůj pozemek, rozhodně souhlasí pouze jedna třetina respondentů. Pokud se však podíváme na jednotlivé regiony, pak z obyvatel Prahy je to 41 %, zatímco průměr ostatních krajů je 32 %. Nejvíce nesouhlasně se k cestování na chaty a chalupy staví lidé ze Středních Čech, dále v Karlovarském a Libereckém kraji.

„Chataření a chalupaření má u nás velkou tradici, nyní ale trochu rozděluje společnost. V okolí Prahy, na Vysočině, v Libereckém a Karlovarském kraji přivítají teď obyvatele hlavního města s nejmenším nadšením. Celkem překvapivé však je, že v Jihočeském kraji souhlasí skoro stejně jako Pražáci s tím, že lidé mohou na své chaty a chalupy vyjet, když neopustí pozemek,” dodává Ondřej Veis, ředitel agentury NMS.


Výzkumný projekt National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.