Produkty zdravé výživy nakupují alespoň několikrát měsíčně 2/3 z vás

Produkty zdravé výživy nakupují alespoň několikrát měsíčně 2/3 z vás

Téměř dvě třetiny internetových Čechů nakupují alespoň několikrát měsíčně potraviny spadající do kategorie zdravé výživy. Kupují je především kvůli jejich domnělé vyšší kvalitě, lepší chuti, ale také kvůli péči o své zdraví nebo kvůli dětem.

Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen ve spolupráci s ResSOLUTION Group na vzorku 500 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Zdravá výživa je poměrně komplexní pojem a také naši respondenti si pod ním představují celou škálu věcí: od ovoce a zeleniny, cereálií, ořechů a podobně až po pestrou stravu a vyvážený jídelníček. Pokud se jedná o produkty spojené se zdravou výživou, nakupuje je podle svých slov 63 % internetových Čechů aspoň několikrát do měsíce. Lehce častěji je nakupují ženy (66 %) než muži (61 %), a četnost nákupu stoupá s rostoucím stupněm vzdělání či naopak klesá s rostoucím věkem respondentů.


Pokud lidé zdravou výživu nakupují, tak nejčastěji v supermarketech (89 %). Slušné zastoupení ale mají také lokální kamenné prodejny se zdravou výživou (44 %) nebo (kamenné) lékárny (31 %).

Zdravou výživu Češi nakupují především z toho důvodu, že jsou přesvědčeni o vyšší kvalitě těchto potravin (52 %) a jejich lepší chuti (36 %). Od častějšího nákupu je ale v mnoha případech odrazuje jejich vysoká cena (73 %).

Co se týče znalosti značek výrobců zdravé výživy, nejlépe je na tom značka EMCO, kterou si jednak respondenti nejčastěji sami spontánně vybavili (14 %), ale také ji nejčastěji označovali ve výběru značek jako tu, která je jim známá, nebo o ní už slyšeli (69 %). Velice dobré (podpořené) znalosti se těší také značky Nestlé (64 %) či Alpro (61 %). Obecně platí, že vybrané značky výrobců zdravé výživy znají častěji ženy než muži, s výjimkou značky Nutrend, která má u obou pohlaví stejnou podpořenou znalost (33 %). U mužů se Nutrend dokonce těší větší oblibě: častěji by značku zařadili mezi ty, u kterých by o nákupu uvažovali, častěji by pro ně byla tou jednou nejlepší značkou, kterou by nakonec k nákupu vybrali a také častěji u značky už v minulosti nějaký produkt zdravé výživy koupili.