Respondenti Českého národního panelu v roce 2019 opět pomáhali charitám

Respondenti Českého národního panelu v roce 2019 opět pomáhali charitám

Za loňský rok byly charitám v Česku a na Slovensku věnovány finanční částky, které darovali respondenti Českého národního panelu.

V loňském roce udělali respondenti Českého národního panelu dobrý skutek a přispěli na české a slovenské charitativní organizace. Věnované finance pomohly charitám v Česku a na Slovensku.

Charitám na Slovensku byly věnovány částky 716 Eur Únii nevidiacich a slabozrakých a 860 Eur Dobrému Anjelu. V Česku se darovalo 122 061 Kč Pomocným tlapkám, 64 066 Kč pro Cestu domů a 42 293 Kč nemocnici Bulovka.

Díky finančnímu příspěvku pro Pomocné tlapky se podařilo vodicí fence jménem Naďa úspěšně složit zkoušku a může tak provázet Patrika, který je upoután na vozíček a její pomoc nesmírně potřebuje.

Nemocnice Bulovka z darovaného příspěvku pořídila nové přístroje pro nitrožilní zavádění. Jedním takovým přístrojem je infuzní pumpa, kterou lékaři využívají denně při podávání nitrožilních fúzí pacientům. Druhý zakoupený přístroj je určen pro práci s dětskými pacienty a pomáhá jim lépe zvládat krevní odběry a zavádění kanyl.

Jménem všech uvedených organizací, sdružení a společností děkujeme za štědrost spojenou s věnovanými financemi.

Děkujeme, že pomáháte, je to odměna pro nás všechny.