Spotřební daň na elektronické cigarety? Více než polovina z vás je pro

Spotřební daň na elektronické cigarety? Více než polovina z vás je pro

Zajímalo nás, co si myslíte o zvažovaném zavedení stejné spotřební daně na elektronické cigarety a zahřívaný tabák, jako je to u klasických cigaret.

V uplynulých letech nejeden kuřák přešel z kouření klasických cigaret na zahřívaný tabák a elektronické cigarety. Důvodů této změny může být více. Někteří je považují za méně škodlivou alternativu nebo také méně „otravnou“ pro okolí. Nezanedbatelným faktorem je však i výrazně nižší daňové zatížení, což má nemalý vliv  na cenu, za kterou si cigarety pořídíte.

Zatímco co spotřební daň na cigarety se v ČR v posledních letech zvyšuje a tím se více vzdaluje od zemí jako Slovensko, Polsko, kde je spotřební daň na tyto produkty nižší, EU zvažuje přístup ke zdanění klasických cigaret a jejich alternativ napříč zeměmi EU více sjednotit. Na jedné straně panuje názor, že elektronické cigarety a zahřívaný tabák by kvůli své relativně nižší škodlivosti, měli být zdaněné podstatně nižší sazbou. Ale podle různých neziskových organizací  a také Světové zdravotnické organizace, by měli i tyto alternativy klasických cigaret danit stejným způsobem.

Zeptali jsme se vás, co si o tom myslíte vy. Ať už jste kuřáci, nebo ne, zajímalo nás, jestli by podle vás měli být elektronické cigarety a zahřívaný tabák zdaněné stejným způsobem jako klasické cigarety .

Stejné uplatnění spotřební daně podporuje rozhodně více než 1/3 z vás, napříč všemi zeměmi ENP. Signifikantně více jsou to muži (CZ,SK,PL) a VŠ vzdělaní lidé. Obecně (spíše ano + rozhodně ano) se k tomuto řešení přiklání více než polovina všech dotázaných respondentů, a to bez ohledu na to, jestli jste kuřáci nebo ne. Nejvíce v Polsku (60 %) a v Česku (58 %), naopak nejméně v Bulharsku (51 %). Naopak rozhodné NE vyjádřili nejvíce Maďaři, lidé ve věku 18-44 let a také lidé s nižším vzděláním (ZŠ a vyučen bez maturity). 

Při této příležitosti nás také zajímalo, kolik máme mezi vámi kuřáků a jakou částku měsíčně investujete do této své neřesti.

Nejvíce kuřáku máme , čímž se výrazně liší od ostatních zemí ENP (SK,PL,HU), kde se poměr kuřáků pohybuje v průměru kolem 45 %.  Na druhé straně . V této zemi je tento nezdravý zlozvyk nejméně populární. Nejvíce nekuřáků najdeme mezi lidmi ve věku 60 let a více (67 %) a lidmi s VŠ vzděláním (65%).

Asi není překvapením, že za kouření měsíčně nejvíce utratí Bulhaři. Až 16 % z nich měsíčně utratí na cigarety, tabákové výrobky, elektronické cigarety a zahřívaný tabák kolem 1 500 – 2 000 CZK. A to zejména lidé ve věku 30-44 let a lidé s bez maturity. Zajímavé je, že největší částky za kouření utrácí mladí Bulhaři ve věku 18-29 let (7 % utratí více než 3000 CZK měsíčně). Nemalý vliv má na to určitě i fakt, že zatím co v ČR jsou náklady na kouření nejvyšší, v Bulharsku je  naopak cena tabákových produktů ve srovnání s ostatními zeměmi ENP nejvýhodnější.

Zdroj:

https://euractiv.cz/section/politika/news/eu-se-chysta-zdanit-zahrivany-tabak-nebo-nikotinove-sacky-cesi-odstartuji-vyjednavani/