Unicef je novým přírůstkem mezi charity a neziskovky, které u nás můžete podpořit!

Unicef je novým přírůstkem mezi charity a neziskovky, které u nás můžete podpořit!

Posláním Českého výboru pro UNICEF je prosazování Úmluvy o právech dítěte, osvětová a vzdělávací činností a získávání finančních prostředků pro zajištění dlouhodobých programů pomoci dětem v nejchudších zemích světa a humanitární pomoci v situacích přírodních katastrof a válečných konfliktů.

Unicef pomáhá téměř po celém světě - ve 193 zemích - a soustředí se na pomoc dětem, kterým zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu, hygienu, vzdělání a ochranu. Obecně dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, a to od narození až do dospělosti.

Jádrem jejich práce je myšlenka toho, že každé dítě má právo být zdravé, má právo na svůj život, také má právo na vzdělání, stravu a ochranu. Lepší svět pro děti zajišťují tím, že se věnují výchově k lidskosti a humanitě, prosazování správných rozhodnutí ve prospěch dětí, pomoci v době krize a obtížných situací, vytváření dobrého prostředí pro děti ve městech, zapojení dárců, pomocníků a partnerů do spolupráce.

Práce Unicef je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Moc vám děkujeme, že se zapojujete i vy a skrze náš panel pomáháte!

Pomoc a podpora mají vždy smysl!