Vánoční období na vaše příspěvky na charitu nemá téměř žádný vliv

Vánoční období na vaše příspěvky na charitu nemá téměř žádný vliv

V předvánočním období se každoročně potkáváme s rozsáhlou nabídkou charitativních projektů z různých oblastí. Zajímalo nás, jestli má tohle období výraznější vliv na vaše příspěvky potřebným.

19 % z vás na charitativní projekty nepřispívá vůbec a to bez ohledu na roční dobu, výrazně nejvíce jsou to Slováci (25 %). I přesto jsou to právě Slováci, kdo slyší na nabídku charit v průběhu vánočního období nejvíce (19 %). Více než třetina z vás přispěje na charitu jen výjimečně, Vánoce v tom však opět nehrají žádnou roli. Vánoční charita výrazně nejméně oslovuje naše respondenty v Česku (9 %).

Těch, kteří přispívají na charitativní projekty alespoň občas jsme se zeptali, které typy charit jsou pro vás nejvíce atraktivní, resp. věnujete na ně největší částku. Jednoznačně ve všech zemích (52 %) vedou charitativní projekty zaměřené na děti, ať už se jedná o dětské domovy, centra nebo investici do jejich vzdělání a rozvoje. Na Slovensku více než v jiných zemích silně rezonuje téma pomoci lidem postižených konkrétní závažnou nemocí (31 %), zatím co třeba v Bulharsku tento typ pomoci oslovuje pouze 14 % procent online populace. Polští respondenti nejvíce ze všech zemí ENP pomáhají zvířatům (46 %) a zdravotnictví (42 %). Do zdravotnictví nejvíce investují také Bulhaři (45 %). Naopak nejméně Slováci (20 %) a Maďaři  (24 %). Ať už vaše příspěvky směrují do jakékoliv oblasti, věříme, že pomůžou tam, kde je to opravdu potřeba a udělají něčí život krásnějším.