Váš mazlíček má svátek!

Váš mazlíček má svátek!

Věděli jste, že 4.10. je Mezinárodní den zvířat? Obdarujete v tento den svého mazlíčka oblíbeným pamlskem nebo hračkou? U této příležitosti jsme zjišťovali, kolik majitelů domácích mazlíčků mezi Vámi máme a jakým způsobem si své miláčky nejčastěji pořizujete. Také jsme Vám dali malý testík, jak jste na tom se znalostí nejvíce ohrožených druhů zvířat.

Přibližně dvě třetiny z vás nám v dotazníku povědělo, že chová doma pro potěšení nějaké zvíře. V některých zemích, jako jsou Bulharsko a Polsko, vás takto odpovědělo dokonce o něco více než dvě třetiny (70 % v BG a 74 % v PL). Zatímco v Česku a na Slovensku, jak se zdá, máme mezi chovateli a chovatelkami téměř rovnoměrné zastoupení, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku nacházíme mezi vámi více chovatelek než chovatelů. Většina z Vás se maximálně soustředí na jednoho domácího mazlíčka, nicméně přibývá také domácností s 2 a více mazlíčky, a to zejména v Polsku.

Způsoby, jakými jste dle vašich odpovědí přišli ke svým současným, ale i minulým zvířátkům se různí. Zdá se však, že jak v Česku, tak i na Slovensku silně převládá možnost koupit si zvíře přímo od chovatele – jedná se o nejčastější odpověď od našich panelistů v těchto dvou zemích. Naproti tomu ve zbývajících třech zemích – Polsko, Bulharsko, Maďarsko – se mezi nejčastějšími odpověďmi objevovala možnost ujmutí se zvířete z ulice/přírody nebo získání mazlíčka darem od rodiny, známých atd. Adoptování zvířat v Zoo či v Zooparcích je ve všech zemí spíše sporadický jev.

Červený seznam IUCN (také Červený seznam ohrožených druhů) je seznam ohrožených živočichů a rostlin, který byl založen roku 1964 a který v současnosti rozřazuje živočichy a rostliny do 7 různých stupňů ohrožení. V našem malém testíku ve všech zemí správně více než polovina respondentů označila za ohrožený druh nosorožce tuponosého severního, který je kriticky ohrožený. V Česku ho dokonce správně vybralo 73 % z vás. Můžeme tedy s uspokojením říct, že nosorožec tuponosý své ohrožení ryčí do světa s poměrným úspěchem. Ovšem kriticky ohrožený lemur severní by potřeboval lepší PR agenturu, neboť ho mezi ohrožené druhy zařadila jen třetina dotázaných v Polsku a v ostatních zemích ho dokonce mezi ohrožené druhy zahrnula pouze zhruba čtvrtina. Zdá se, že zde trochu platí „velké zvíře, větší ohlas“. Například našeho největšího savce – velrybu grónskou – považuje za ohrožený druh 61 % Čechů, 56 % Slováků, 53 % Poláků, 52 % Maďarů a 43 % Bulharů. Přitom se z hlediska klasifikace IUCN jedná o pouze málo dotčený druh.