Základní pravidla pro vyplnění dotazníku

Základní pravidla pro vyplnění dotazníku

Připomínáme základní pravidla pro úspěšné vyplňování výzkumů - tady najdete co a jak správně dělat a čemu se naopak vyhnout. Porušení těchto pravidel bude sankcionováno odečtením získané odměny za výzkum.

Vážení respondenti,

rádi bychom vám připomněli základní pravidla pro úspěšné vyplnění dotazníku. Připomínáme, že tato pravidla jsou důležitá z hlediska poctivého a kvalitního vyplňování dotazníků. Za porušení těchto pravidel může být získaná odměna za vyplnění – tedy oplatky – odečítána.

Konzistentní odpovědi

Při vyplňování dotazníků Váš žádáme o dodržování konzistentnosti v odpovědích - a to jak v rámci vyplňování jednoho dotazníku, tak i v souvislosti s profilovými informacemi.

Například, pokud v profilovém dotazníku vyplníte, že v současné době nevlastníte automobil a ve výzkumu pak vyplníte, že vlastníte vozidlo značky Škoda – je tato odpověď považována za nekonzistentní. Stejně tak v případě, kdy byste při vyplňování dotazníku uvedli, že neznáte nápoj značky Coca-Cola a v další odpovědi pak označili, že tuto značku kupujete, je i tato odpověď považována za nekonzistentní.

Rychlost vyplňování

Chápeme, že každý respondent vyplňuje dotazníky jiným tempem (s ohledem na zařízení, rychlost psaní a čtení, aktuální náladu, časové možnosti a další faktory). Dotazníky jsou však nastavené tak, aby respondenty předčasně vyloučily v případě dlouhé pauzy. Klient zároveň nemůže přijmout data z dotazníků, které jsou vyplněné příliš rychle vzhledem k průměrné době vyplnění ostatních respondentů (nejen s ohledem na předpokládanou délku vyplnění uvedenou v pozvánce). Upozorňujeme vás tedy na to, co je problematické – jedná se o náhodné odklikávání odpovědí a příliš rychlé vyplňování bez přečtení zadání.

Vulgární či nepatřičné odpovědi

Prosíme vás, abyste se snažili odpovídat pravdivě (s ohledem na formát položené otázky). V rámci otevřených otázek se prosím zdržte vulgárních či nepatřičných výrazů. Takové odpovědi nemůžeme poskytnout ke kvalitnímu výstupu z daného výzkumu.

Stejně tak Vás prosíme, abyste věnovali pozornost zadání. Chápeme, že otevřené otázky vybízí ke kreativitě a humorným odpovědím. Takové odpovědi si od Vás pochopitelně rádi přečteme, prostor však na ně máte spíše skrze Facebook, kde si s vámi o daném názoru či zpětné vazbě i rádi popovídáme.

Pokud však dojde k porušení těchto základních pravidel pro vyplňování dotazníků, budeme Vás bohužel informovat o zpětném odečtení odměny za konkrétní vyplněný výzkum.

Upozorňujeme na to, že opakované prohřešky můžou mít v budoucnu vliv na počet zasílaných pozvánek do výzkumů, v případě vážnějších prohřešků může dojít i k úplnému vyloučení z komunity Českého národního panelu.

Děkujeme za pozornost,

Tým Českého národního panelu