Zeptali jsme se Vás, jak hodnotíte rok 2022

Zeptali jsme se Vás, jak hodnotíte rok 2022

Situace kolem Covid-19, se sice zklidnila, ale o moc lépe se nemáte. I přes stabilizaci situace okolo koronavirové pandemie se zdá, že se situace z pohledu lidí k lepšímu zatím neobrací.

Ve všech zemích, kde náš panel působí, jste nejčastěji odpověděli, že dosavadní část roku 20221 pro vás byla horší než rok 2020. O něco častěji v porovnání s ostatními zeměmi takto zhodnotili dosavadní část letošního roku respondenti z Maďarska, kde tuto odpověď zvolila více než polovina maďarských panelistů. V rámci ostatních zemí hodnotí rok 2022 hůře než rok 2020 necelá polovina panelistů. Dosavadní část roku 2022 shledává lepší než rok 2020 přibližně pětina až čtvrtina z vás. Ostatní respondenti v těchto dvou obdobích nevidí příliš velký rozdíl.

Ti z vás, kteří hodnotí zatím uplynulou část roku 2022 jako lepší než rok 2020, volili častěji než zbylé důvody, že cítí větší svobodu v souvislosti s nemocí COVID-19 v kontextu rozvolnění pravidel, že mají pocit menší ohroženosti nemocí COVID-19, že se zlepšila jejich osobní finanční situace a že zažili v roce 2022 příjemné rodinné události. Pořadí těchto TOP 4 důvodů se v jednotlivých zemích malinko liší, ale téměř ve všech zemích, s výjimkou Polska, je nejčastěji jako důvod uváděn pocit větší svobody v souvislosti s nemocí COVID-19. V Polsku je stejně často uváděn i pocit menší ohroženosti touto nemocí – rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi je však pouze v řádu desetin procent.

Mezi těmi z vás, kteří prozatímní část roku 2022 hodnotí jako horší než rok 2020, panuje alespoň částečná shoda v nejčastěji uváděném důvodu. Shodu nalezneme v Maďarsku a Bulharsku, kde nejčastěji zvoleným důvodem bylo, že se finanční situace respondenta oproti roku 2020 zhoršila. Další shoda pak panuje v TOP 1 mezi hodnotícími rok 2022 jako horší : tito z vás nejčastěji uváděli, že je k tomuto postoji vede energetická krize a zvyšující se ceny energií. Tento důvod je nejčastěji uváděným , avšak v této zemi je z hlediska četnosti mezi první a druhou nejčastěji volenou odpovědí velmi malý rozdíl. Druhou nejčastěji volenou možností v Polsku je pak právě se zhoršující finanční situace dotázaných – TOP 1 v Bulharsku a Maďarsku. Dalším častým důvodem, proč naši panelisté takto dosavadní část letošního roku hodnotí, je vnímání celkového zhoršení situace v zemi respondenta. Válku na Ukrajině jako důvod, proč vnímají rok 2022 jako horší, uvedla více než polovina dotázaných v Česku a Polsku. Nejméně pak byl tento důvod volen respondenty z Maďarska.

[1] Sběr dat probíhal v období od 09.09. do 20.09.2022. Rok 2022 byl tedy hodnocen pouze za uplynulé období leden až září 2022.