Registrace

 • Co je to Český národní panel?

  Český národní panel je místem, kde se registrují uživatelé internetu, kteří se chtějí za odměnu účastnit průzkumů trhu a veřejného mínění. Společnost Český národní panel je vlastněna výzkumnými agenturami Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK. Našimi klienty a zadavateli výzkumů jsou české i zahraniční výzkumné agentury, univerzity, výzkumná pracoviště i státní instituce.

 • Co získám registrací do Českého národního panelu?

  Získáte možnost říci otevřeně svůj názor na nejrůznější témata a získat za účast ve výzkumech zajímavé odměny z našeho katalogu, peníze nebo možnost přispět ze svých odměn některé z charitativních organizací.

 • Kdo se může stát členem Českého národního panelu?

  Lidé starší 15 let trvale žijící na území České republiky, kteří mají zájem dlouhodobě se účastnit výzkumů trhu a veřejného mínění na internetu.

 • Jak se můžu stát členem Českého národního panelu?

  Stačí vyplnit svoji platnou e-mailovou adresu (vpravo na stránce pod záložkou Registrace), počkat na náš e-mail a pravdivě vyplnit registrační formulář. Není možné se registrovat více než jednou.

 • Můžu mít účet současně v Českém, Slovenském nebo Polském národním panelu?

  Neumožňujeme být členem více než jednoho z našich panelů (Českého, Slovenského nebo Polského národního panelu). Vyberte si prosím zemi, kde se převážně zdržujete.

 • Jaké jsou nároky na hardware a software?

  K účasti na výzkumu stačí běžný osobní počítač nebo notebook s připojením k internetu a internetovým prohlížečem se zapnutou podporou Cookies, JavaScriptu a nainstalovanou technologií Adobe Flash. Nedoporučujeme pro vyplňování výzkumů používat prohlížeč Internet Explorer, s některými výzkumy není kompatibilní. Alternativou jsou například Mozilla Firefox nebo Google Chrome v aktuálních verzích, bez doplňků které by mohly blokovat funkčnost dotazníků (bránit v přehrání videí, blokovat „reklamní“ obsah atp.).

Osobní údaje

 • Proč při registraci zadávám osobní údaje?

  Panel konkrétních lidí s pravdivě vyplněnými údaji potřebujeme, abychom udrželi vysokou kvalitu našich výzkumů. Na sociodemografické charakteristiky, jako je pohlaví, vzdělání, věk a další se ptáme, abychom znali strukturu Českého národního panelu a mohli pro vás vybírat správné dotazníky.

 • Proč musím při registraci zadávat telefonní číslo?

  Telefonní číslo použijeme jednorázově pro ověření registračních údajů krátkým hovorem. Pokud aktivně nevyberete možnost účastnit se i telefonních výzkumů, už vám volat nebudeme. Dále své číslo využijete jako bezpečnostní prvek při změnách některých údajů ve svém účtu a pro potvrzování objednávek odměn.

 • Jak se zachází se svěřenými údaji?

  Všechny údaje, které nám sdělíte, pečlivě chráníme a zacházíme s nimi, tak aby nebylo možné je zneužít neoprávněnou osobou. S údaji zacházíme v souladu s platnou legislativou.

 • Má někdo přístup k mým osobním informacím?

  K osobním informacím, které jste nám sdělili, mají přístup pouze pověření proškolení pracovníci, kteří Český národní panel spravují. Je vyloučeno, aby se vaše osobní údaje dostaly do rukou třetích osob. Vaše osobní údaje nejsou dostupné z internetu.

Členství v panelu

 • Jak se mohu účastnit výzkumů?

  O zařazení do výzkumu informujeme e-mailem. Stačí stisknout tlačítko Vstoupit do výzkumu v e-mailu nebo v sekci Výzkumy a oplatky na www.narodnipanel.cz a následovat další instrukce. Pozvánky do výzkumů chodí nepravidelně, záleží na aktuální poptávce našich klientů po lidech s vašimi charakteristikami, tj. na cílové skupině výzkumu. Častějším pozvánkám pomůžete úplným a pravdivým vyplněním informací ve svém profilu.

 • Co obnáší účast na výzkumu?

  Zúčastnit se výzkumu znamená vyplnit on-line dotazník, do nějž dostanete pozvánku. Čas potřebný k vyplnění je závislý na počtu otázek, zpravidla se pohybuje od 1 do 25 minut. Očekávaný čas se dozvíte před vstupem do výzkumu. Přesto pro vás může dotazník skončit i dříve, když nesplníte některou z dodatečných podmínek účasti, nebo když už se před vámi zúčastnil dostatečný počet lidí s vašimi charakteristikami. Ideální je vyplnit výzkum najednou, obvykle do něj nejde vstoupit opakovaně.

 • Musím se zúčastnit všech výzkumů?

  Budeme rádi, když se zúčastníte všech výzkumů, ke kterým vás pozveme. Povinnost to ale není. Pokud víte, že se nebudete moct delší dobu výzkumů účastnit (např. během dovolené), využijte možnost dočasně pozastavit členství v nastavení svého účtu. Když panelista na pozvánky opakovaně nereaguje, náš systém mu začne automaticky přiřazovat méně výzkumů.

 • Kolik e-mailů mi budete posílat?

  Po registraci přijde e-mail s jejím potvrzením. Následující den můžete čekat první pozvánku do výzkumu. Další pozvánky chodí až po telefonickém ověření vaší registrace nepravidelně podle zájmu našich klientů. Výjimečně dostanete e-maily s důležitými upozorněními k vašemu členství. Nikdy neposíláme spam.

Oplatky a odměny

Změny v účtu

Řešení problémů