Za jeden kompletně vyplněný dotazník získáte 50 až 600 oplatek. Oplatky můžete utratit za věcné odměny, přispět dobročinným organizacím, nebo si při dosažení min. 2000 oplatek, které odpovídají 200 Kč, převést peníze na svůj bankovní účet.