Šest z deseti Čechů by nikdy neochutnalo hmyz, do restaurace chodíme nejraději na českou kuchyni.

Šest z deseti Čechů by nikdy neochutnalo hmyz, do restaurace chodíme nejraději na českou kuchyni.

Národní kuchyni vybralo jako svoji nejoblíbenější 45 % respondentů, každý pátý Čech preferuje italskou restauraci, 8 % volí americkou kuchyni. S reklamací pokrmu v restauraci má zkušenost 60 % Čechů, 20 % respondentů svůj pokrm nikdy nereklamovalo, přestože nebyli spokojeni. Výsledky přinesl výzkum Českého národního panelu, který proběhl v srpnu na vzorku 515 respondentů reprezentujících internetovou populaci.

Frekvence návštěv

Alespoň jedenkrát měsíčně či častěji navštíví restauraci 66 % Čechů. Méně často chodí do restaurace třetina dotázaných. Každý desátý Čech vyrazí do restaurace několikrát za týden.

Doporučení je rozhodující

Jak si podnik vybíráme? Na doporučení svých známých dá 75 % respondentů, 46 % získává bližší informace o restauracích přímo na jejich webu, každý třetí Čech zkontroluje stránku na Facebooku či jiné sociální síti.

Umíte si stěžovat?

Nejnižší spokojenost s restauracemi panuje v Polsku – svůj pokrm zatím nemuselo reklamovat pouze 35 % respondentů, na Slovensku to byl téměř každý druhý, v Česku zatím jídlo v restauraci nemuselo nikdy reklamovat 41 % dotázaných. Zajímavé ale je, že ne každý si stěžuje – pětina Čechů i Slováků ve výzkumu Českého národního panelu přiznává, že nereklamovala jídlo v restauraci, přestože nebyla spokojena, v Polsku svoji nespokojenost neprojevil dokonce každý třetí.

Je libo cibetkovou kávu nebo chrousta?

Experimentů v jídle se Češi nebojí. Každý druhý dotázaný by vyzkoušel cibetkovou kávu, na Slovensku je to 44 % respondentů,  v Polsku jen každý třetí. Národy jednoznačně rozděluje konzumace vnitřností. Zatímco většina Čechů s nimi nemá problém (nikdy by je neochutnala třetina respondentů), 59 % Poláků nemá zájem je vyzkoušet nikdy, polský názor sdílí i 44 % Slováků. Shoda napříč národy ale převládá u hmyzu, ten by „neskouslo“ 58 % Čechů, 75 % Slováků a 73 % Poláků.