Dopady zdražování na Čechy: polovina obyvatel kupuje levnější potraviny. Téměř polovina lidí kupuje i menší množství potravin.

Dopady zdražování na Čechy: polovina obyvatel kupuje levnější potraviny. Téměř polovina lidí kupuje i menší množství potravin.

Obyvatelé vnímají větší stres u sebe i v okolí, změny ve svém životě udělaly zejména ženy.

Z průzkumu ze začátku dubna 2022 mezi obyvateli České republiky vyplývá, že téměř všichni zaznamenali zdražování potravin a pohonných hmot. Více jak polovina lidí si všimla také zvýšení cen v platbách účtů za domácnost a drogerie, téměř polovina i za služby jako kadeřnictví, kosmetika či restaurace. Třetina lidí zaznamenala nárůst cen oblečení.

Zvýšení cen ovlivnilo výběr potravin, které obyvatelé všech věkových kategorií pravidelně nakupují. Polovina Čechů se kvůli zdražování rozhodla kupovat levnější potraviny a 41 % Čechů se rozhodlo kupovat menší množství potravin. V obou případech to byly více ženy, než muži, kdo takhle zareagoval.

Pokleslo také využívání stravovacích služeb, víc jak čtvrtina respondentů uvedla, že méně využívá restaurační služby. 28 % obyvatel teď víc vaří doma, a jsou to více ženy než muži. Stravování mimo domov omezili zejména respondenti ve věku od 14 do 44 let, méně využívají restaurační služby, a taky víc vaří doma.

Z lidí, kteří dokáží ušetřit, téměř čtvrtina tvrdí, že v poslední době šetří méně.

28 % respondentů uvedlo, že měli v poslední době problém se splácením některých účtů. Opět to byly více ženy, než muži.

„Pravdou ale je, že 72 % obyvatel České republiky uvedlo, že nemají problém s financemi a splácením účtů. Zdá se, že na základě toho se rozhodli zatím neudělat velké změny ohledně zvýšení svého životního standardu a nehledali cesty, jak zvýšit svůj příjem, ani když zaznamenali zdražování. To se může časem změnit,“ komentuje výsledky Zdenko Ružbacký, výkonný ředitel Českého národního panelu.

Podle výsledků se totiž zdá, že Češi zatím nemají velké plány ohledně zvýšení svého životního standardu - 71 % z nich na zdražování nezareagovalo snahou zvýšit svůj příjem. Jen 20 % respondentů se rozhodlo najít si brigádu. Zvýšit si příjem pomocí brigády se přitom rozhodli zejména mladí lidé ve věku 15-24 let.

Téměř tři čtvrtiny Čechů ani do budoucna neplánuje nijak si zvýšit svůj příjem.

„Dobrou zprávou ale je, že Češi se nemíní ani zadlužovat, o půjčku v bance kvůli zdražování požádalo jen 3 % a jen 9 % něco takového plánuje udělat v budoucnu,“ dodává Ružbacký.

Zdražování nemělo velký vliv ani na dovolenou Čechů, zdá se, že v té se zatím neplánují omezovat. Z respondentů, co jezdí na dovolenou, na ní 61 % nehodlá nic měnit.

Krátkodobé cestování jisté změny zaznamenalo. 48 % Čechů, kteří mají auto, cestuje autem méně. Z nich jsou to převážně ženy (ženy namísto toho chodí více pěšky a veřejnou dopravou). 52 % Čechů, kteří mají auto, s ním ale jezdí stále stejně.

Zdražování mělo také jistý vliv na psychický stav obyvatel, 39 % Čechů cítí kvůli zdražování větší stres, jsou to opět více ženy všech věkových kategorií, než muži. Více než třetina respondentů uvedla, že na jejich psychickém stavu se to neodráží, ale vnímají, že se to odrazilo na psychickém stavu u lidí v jejich okolí.


___

Sběr dat se uskutečnil na přelomu března a dubna 2022 na vzorku respondentů z České republiky. Výsledky jsou reprezentativní na populaci starší 15 let.