National Pandemic Alarm: Ke zvládnutí situace podle Čechů nejlépe přispívá Roman Prymula, Andrej Babiš je až třetí

National Pandemic Alarm: Ke zvládnutí situace podle Čechů nejlépe přispívá Roman Prymula, Andrej Babiš je až třetí

Z dalšího výzkumu v rámci projektu National Pandemic Alarm, který realizují European National Panels a který monitoruje nálady a postoje společnosti v období pandemie koronaviru, vyplývá, že v těsném závěsu za Romanem Prymulou je Jan Hamáček. Naopak nejhůře je hodnocen prezident Miloš Zeman.

Otázky zaměřené na důvěru v čelní představitele státu doplňují pět indexů projektu (indexu paniky, indexu důvěry ve státní aparát, indexu pesimismu, indexu dopadů a míry zkušenosti), které kontinuálně zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci pandemie koronaviru. Hodnoty těchto indexů jsou pravidelně aktualizovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Romana Prymulu a místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka hodnotí nejlépe lidé s vysokoškolským vzděláním a Pražáci. Premiér Andrej Babiš je hodnocen lépe mezi lidmi nad 60 let a lidmi bez maturity.

Pokud jde o zajištění pomůcek (roušek, ochranných obleků, plicních ventilátorů aj.), považuje reakci vlády za adekvátní polovina dotázaných. Naopak 47 % se domnívá, že vláda situaci podcenila a nezareagovala včas. Jen 2 % se domnívají, že byla vláda na situaci připravena. Reakci vlády hodnotí hůře lidé do 44 let. Naopak mezi lidmi ve věku nad 60 let si pouze třetina myslí, že vláda situaci podcenila.

Pokud by si lidé měli vybrat, která tři opatření zavedou, dvě třetiny by zavedly uzavření hranic, polovina povinné nošení roušek a 43 % by omezilo pohyb osob. Pro zákaz velkých sportovních akcí či uzavření škol by se rozhodla třetina. Mezi lidmi do 44 let by pětina byla pro úplný zákaz vycházení, lidé nad 60 let výrazněji podporují uzavření hranic (69 %) či nošení roušek (55 %).

Polovina Čechů očekává, že se děti vrátí do škol až po prázdninách. Polovina souhlasí s větším či menším omezením prázdnin, třetina je proti jakémukoliv omezení. Pro omezení prázdnin jsou častěji muži a lidé nad 60 let.

Výzkumu uskutečněného prostřednictvím online dotazování se zúčastnilo 1484 osob reprezentujících obecnou populaci ve věku od 15 let. Data jsou vážená.