Nová data National Pandemic Alarm: aktuální postoje a nálady v pandemii koronaviru

Nová data National Pandemic Alarm: aktuální postoje a nálady v pandemii koronaviru

National Pandemic Alarm, který v pěti evropských zemích monitoruje aktuální postoje a nálady společnosti s ohledem na probíhající pandemii koronaviru, momentálně obsahuje doplněné výsledky ze sběru dat 20.–21. března 2020. Najdete je na průběžně aktualizované webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu. Projekt National Pandemic Alarm probíhá od 16. března 2020 na lokálních reprezentativních online panelech v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku, a nabízí tak unikátní mezinárodní srovnání. Výzkumné šetření probíhá každé tři dny na vzorku internetové populace starší 15 let a jeho výsledkem je několik indexů, které zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci.

European National Panels průběžně doplňuje data z výzkumu mapujícího současnou situaci

Těmito indexy jsou: míra strachu (index paniky), důvěra v představitele státu (index důvěry ve státní aparát), výhled obyvatel na průběh a vývoj pandemie (index pesimismu), reálný dopad situace na obyvatele (index dopadů), a vlastní zkušenost s výskytem nemoci či nemocných v blízkém okolí (míra zkušenosti). Výsledné hodnoty a jejich vývoj v čase jsou vizualizovány do přehledných grafů na webu www.nationalpandemicalarm.eu.

Výzkumný projekt zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.

Důvěra ve státní aparát lehce roste

Negativní nálady české populace se na konci pracovního týdne zároveň mírně prohlubují.

V porovnání se středečním šetřením jsme zaznamenali nárůst hodnot jak u indexu paniky, tak i u indexů pesimismu a reálných dopadů. Jde však o velmi malá navýšení, která se pohybují jen těsně nad hranicí statistické chyby. Růst indexu paniky je dán především zvýšeným množstvím přijatých opatření. Nejnižší míru strachu evidujeme u nejmladších respondentů ve věku mezi 15 a 24 lety.

Dnešní data, která jsme získali z více než dvoutisícového reprezentativního vzorku, také ukazují, že Češi státnímu aparátů stále spíše důvěřují. I zde došlo k mírnému navýšení hodnoty indexu. Ze sledovaných zemí projevují větší důvěru ve stát pouze Slováci.