Pokojová teplota nastavená na 18 ºC Vám nestačí

Pokojová teplota nastavená na 18 ºC Vám nestačí

Z vašich odpovědí vyplývá, že by vás řešení současné energetické krize v podobě státem řízeného vytápění domácností s centrálním vytápěním na 18 ºC příliš neoslovilo.

Ani v jedné ze sledovaných zemí s tímto potenciálním řešením spíše nesouhlasíte. Nicméně míra nevole k této ideji se v jednotlivých zemích poněkud liší. Nejvíce byste tuto státem řízenou úsporu odmítali v Česku, Maďarsku a na Slovensku, kde by nesouhlasilo 6 z 10 dotázaných. Naopak nejmenší odpor vůči tomuto státnímu zastropování se projevuje v Polsku a Bulharsku – souhlasí s ním zhruba čtvrtina z vás. Přesto i v těchto dvou zemích jste o něco častěji s touto případnou vyhláškou nesouhlasili. Častěji s vyhláškou souhlasí muži než ženy.

Kdyby vláda se zvyšující se cenou energií zvažovala přípravu vyhlášky, která by měla zajistit, že se za určitých okolností budou domácí prostory vytápěné centrálně vytápět pouze na 18 stupňů.

Napříč zeměmi Evropského národního panelu se shodujete, že vaše oblíbená teplota interiéru je 19–22 ºC. Největší podíl respondentů preferujících vyšší teploty (teplota místnosti od 23 ºC) najdeme mezi Bulhary (30 %) a Maďary (28 %). Zvláště v případě Bulharů se tedy jeví, že přijetí státního zastropování teploty centrálně vytápěných místností může být spíše záležitostí snahy snížit výdaje za energie, nikoliv obecné preference teploty místnosti. Největší podíl dotázaných preferujících spíše chladnější teploty (teplota místnosti max. do 18 ºC) najdeme mezi Poláky. Z hlediska pohlaví preferují vyšší teploty interiéru častěji ženy – s výjimkou Česka, kde je podíl mužů a žen víceméně stejný.

S partnerem (manželem) či partnerkou (manželkou) žije přibližně 6 z 10 Bulharů, Poláků a Čechů. O něco méně je pak partnerské (manželské) soužití běžné u Maďarů (55 %) a Slováků (52 %) – ačkoli i tam jde o nejčastější formu sdílení domácnosti.

I přestože z předchozích otázek vyplývá, že preference teploty místnosti se u mužů a žen spíše liší, z vašich odpovědí vyplývá, že nemáte problém se se svými drahými polovičkami doma na teplotě interiéru domluvit a větší rozkol u vás v této otázce nenastává. Domácnosti s největší mírou shody mezi partnery na teplotě místnosti najdeme nejčastěji v Maďarsku – s partnerem či partnerkou se shodne 7 z 10 maďarských panelistů. Podobně jsou na tom také Češi a Poláci – v obou zemích se s partnerem/kou na otázce teploty interiéru shodnou přibližně dvě třetiny. I v případě zbývajících dvou zemí, Bulharska a Slovenska, se shodne se svým partnerem/kou více než polovina z vás. Pokud nás tedy v budoucnu čeká v našich domácnostech teplotní krize, budou s velkou pravděpodobností v párech oba partneři buď stejně spokojení, nebo naopak nespokojení.