Registrujte se do konce listopadu a hrajte o vstupenky na OKTAGON

Registrujte se do konce listopadu a hrajte o vstupenky na OKTAGON

Zapojte se do soutěže o vstupenky na bojový turnaj OKTAGON. Stačí se registrovat do Českého národního panelu do konce listopadu a projít telefonickým ověřením.

Tentokrát jsme si připravili soutěž pro nově registrované členy Českého národního panelu. Každý, kdo se zaregistruje do Českého národního panelu v termínu od 6.10.2023 do 30.11.2023 bude mít šanci získat vstupenky na turnaj bojových sportů OKTAGON a to konkrétně: 

3 x dvě vstupenky na OKTAGON 51, v Praze, který se bude konat 29.12.2023

3 x dvě vstupenky na OKTAGON OSTRAVA, který se bude konat 9.12.2023

K tomu, abyste byli zahrnuti do slosování je potřebné, abyste dokončili svoji registraci do ČNP a úspěšně prošli telefonickým ověřením. 

Výsledky soutěže o vstupenky zveřejníme nejpozději  5.12.2023

V čem naše soutěž spočívá?

Registrujte se do Českého národního panelu v termínu od 6.10.2023 do 30.11.2023. 

Jak se zúčastnit?

Soutěž trvá od 6. října do 30. listopadu, v tomto časovém rozmezí se registrujte do Českého národního panelu. Zapojit se může kdokoliv, kdo má české občanství a dosud není členem Českého národního panelu. K účasti je potřeba mít dokončenou registraci a úspěšně projít telefonickým ověřením. 

Kdo se může stát vítězem soutěže?

Ze všech, kteří splní podmínky soutěže náhodně vybereme tři, kteří získají 2 vstupenky na OKTAGON 51 v Praze (29.12.2023) a tři, kteří získají 2 vstupenky na OKTAGON OSTRAVA (9.12.2023). 

Pravidla soutěže

Kompletní znění pravidel soutěže ,,Registrujte se do konce listopadu do Českého národního panelu a získejte 2 vstupenky na OKTAGON“.

1. POŘADATEL: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnipanel.cz

2. NÁZEV SOUTĚŽE: ,,Registrujte se do konce listopadu do Českého národního panelu a získejte 2 vstupenky na OKTAGON“

3. DOBA TRVÁNÍ: 6.10.2023 - 30.11.2023

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěže s pořadovým označením ENPOKTAGON se může stát osoba, která je české národnosti, dosud není registrovaná v Českém národním panelu a v termínu od 6.10.2023 do 30.11.2023 dokončila registraci do Českého národního panelu a prošla telefonickým ověřením. 

5. VÝHRA: 3 x 2 vstupenky na OKTAGON 51 v Praze dne 29.12.2023 a 3 x 2 vstupenky na OKTAGON OSTRAVA dne 9.12.2023

6. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCE: Výhercem se stává osoba, která v termínu od 6.10.2023 do 30.11.2023 dokončí registraci do Českého národního panelu, projde telefonickým ověřením a bude náhodně vybrána. Všechny unikátní ID těchto nově registrovaných členů ČNP budou vložené do náhodného výběru, kde bude vybráno celkem 6 výherců. 

Výherce dává souhlas s uveřejněním svého jména ve formátu iniciály, věk a město /obec (např. pan Tomáš K., 36 let, Kolín) a to formou oznámení výsledků soutěže na webové stránce Pořadatele v sekci Novinky a na sociálních sítích ČNP.

7. OZNÁMENÍ O VÝHŘE: Oznámení o výhře bude zasláno na emailovou adresu, se kterou je výherce registrován v Českém národním panelu. 

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY: Pořadatel se zavazuje informovat výherce o jeho výhře nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže a v tomto termínu mu také odešle výhru - elektronické vstupenky na tuto akci. 

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Registrací do Českého národního panelu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb. a zákona č.480/2004 Sb. svůj výslovný souhlas Pořadateli. Těmito údaji se rozumí jméno a příjmení účastníka, jeho adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ), telefon a email výhradně pro účely distribuce výhry; s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, první písmeno příjmení a město/obec na výherní listině na internetových stránkách Pořadatele - svůj souhlas může účastník písemně odvolat zasláním požadavku na adresu support@narodnipanel.cz. Pokud odmítne vítěz poskytnout údaje stanovené pravidly soutěže, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude předána dalšímu v pořadí.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Účastnící se soutěže zúčastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat jiné, plnění než formou elektronických vstupenek na výše zmíněný event. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry jsou právně nevymahatelné. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. Úplné znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na webu Pořadatele https://www.narodnipanel.cz/news. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.

Kromě této soutěže pro širokou veřejnost mají nyní možnost získat Alza voucher v hodnotě 20 000 Kč všichni muži, kteří se v termínu od 6.10. 2023 do 10.11.2023 zapojí do projektu ProTrend, který mapuje mediální a spotřební chování Čechů. Tento projekt je nejrozsáhlejší ve smyslu délky dotazníku, je rozdělen na 3 hlavní části (cca 25-40 min každá část) a cca 5-10 dalších menších navazujících dotazníků (průměrná délka je 11 min). Podmínkou účasti v tomto konkrétním projektu je, že panelista (muž) má vyplněné všechny profilové otázky (za profilové otázky dostane bonus 100 Kč) a dokončí řádně a kvalitně hlavní i vedlejší dotazníky ve stanoveném časovém rámci - cca 4 týdny). Odměna pro nového panelistu za účast na tomto konkrétním projektu je 350 Kč. Na konci projektu uděláme slosování nových mužů panelistů, kteří se zúčastnili výzkumu Pro Trend v termínu 6/10-10/11, o 1 hodnotnou cenu – kupón na 20 000 Kč v e-shopu Alza.