Více než 1/5 z vás bude mít letos Suchej únor

Více než 1/5 z vás bude mít letos Suchej únor

A téměř čtvrtina si tím chce dokázat, že bez alkoholu dokáže žít. Zapojíte se letos také?

Již od roku 2013 si Češi mohou udělat Suchej únor. Tato abstinenční kampaň byla původně zaměřena na zdraví českých mužů, kteří se již léta drží na vrcholu žebříčků v pití alkoholu, a to až třikrát více, než je světový průměr. Zatímco prvního ročníku se oficiálně zúčastnilo zhruba 100 mužů, mezi Čechy, a to bez ohledu na pohlaví, se tato kampaň stává každým rokem víc a víc populárnější. Zajímalo nás, jak se k této kampaní stavíte vy – naši panelisté. Ve výzkumu realizovaném v prosinci 2022 nám pouze 16 % z vás potvrdilo, že tuto kampaň  neznají

Více než 1/5 vás byla již v prosinci rozhodnuta se do této kampaně aktivně zapojit a věříme, že k nim ještě pár odvážlivců přibude. Nerozhodnutých zatím bylo až 17 % respondentů. Nejvíce z nich nalezneme mezi mladými lidmi ve věku 18-29 let (26 %), kteří ještě váhají. Téměř polovinu našich členů minimálně letos tato kampaň neoslovila. Výrazně více jsou to muži (56 %), i když paradoxně právě pro muže byla historicky určena.

Těch z vás, kteří se rozhodli letos kampaně účastnit jsme se zeptali, co je k tomu motivuje. Není překvapením, že hlavním důvodem jsou pozitivní zdravotní dopady kampaně. Tento důvod uvedlo až 36 % našich respondentů.

Kritici Suchého únoru poukazují na to, že tato kampaň spíše přesvědčuje již přesvědčené. Téměř čtvrtina těch, kteří se kampaně plánují účastnit však uvedla, že důvodem, proč do toho jdou, je potřeba dokázat si, že bez alkoholu dokážou žít (22 %). Navíc 14 % z nich táhne pocit hrdosti, že to dali. To určitě nevypovídá o tom, že alespoň dočasně „budou abstinovat pouze již přesvědčení abstinenti“.

Když už muži do této kampaně jdou, tak u nich výrazně více než u žen rezonuje potřeba dokázat si, že to měsíc bez alkoholu vydrží (33 %), hrdost, že to zvládli (22 %) a potřeba pročistit si hlavu (26 %). Zatímco mladí lidé ve věku 18-29 let více než ostatní doufají v lepší spánek (31 %).

Organizátoři kampaně uvádí, že účastí v kampani Suchej únor můžete dosáhnout tyto pozitivní účinky.

Suchej březen – měsíc bez návštěvy restaurací? 

Zajímalo nás, jaké typy kampaní by byly pro vás natolik zajímavé, že byste byli ochotni se do nich zapojit. Více než 1/3 uvedla, že by to chtěli zkusit bez návštěvy restauračních zařízení. Na důvody jsme se neptali, ale asi se dá v tomto případě předpokládat, že se může jednat o odpověď na výrazně zvyšující se ceny jídel v restauracích. Myslíme si, že provozovatelé těchto zařízení již byli v posledních dvou letech potrestáni víc než dost, tudíž této kampani moc velké šance nedáváme.

Na druhé příčce je měsíc bez kouření, uvedlo ho až 29 % panelistů. Nebyla by to ale škoda, vrátit se po měsíci bez cigarety zpět k této nezdravé závislosti? Bylo by zajímavé, kolik % kuřáků, by takovou výzvu zvládlo a kolik z nich by se po skončení kampaně zařadilo mezi nekuřáky.

Alarmující je, že telefonu (6 %) ani internetu (7 %), se už prakticky nemáme odvahu zříct ani na jediný měsíc. Natolik se staly součástí našich životů, že si to bez nich prakticky nedokážeme představit.

Ať už jsou důvody vaší účasti v kampani Suchej únor jakékoliv, hlavní je vydržet. K plnění výzvy je možné se také registrovat, čímž můžete kampaň finančně podpořit a tím i další neziskové organizace a dobročinné projekty, které tato kampaň podporuje. A i kdyby se to nepovedlo, nezapomeňte, že se cení každá snaha.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchej_%C3%BAnor

https://suchejunor.cz/