Zimní hry v Pekingu se blíží. Dejte nám svůj tip na počet medailí pro český tým a vyhrajte finanční odměnu!

Zimní hry v Pekingu se blíží. Dejte nám svůj tip na počet medailí pro český tým a vyhrajte finanční odměnu!

Zúčastněte se naší zimní tipovací soutěže. Uhodněte, kolik medailí získá Česká republika na letošních zimních hrách v Pekingu. Podělte se s námi o svůj tip, 7 výherců získá finanční odměnu 1 000 Kč. Z těch, kteří nejlépe určí i počty medailí na jednotlivých stupních vítězů, vybereme jednoho, kdo získá odměnu 3 000 Kč. Odměnu Vám připíšeme na Váš oplatkový účet u ČNP.

V čem naše soutěž spočívá?

Odpovězte na jednoduchou otázku – Jaký počet medailí podle Vás získá Česká republika na ZOH v Pekingu? Soutěž trvá od 26.1.2022 do 6.2.2022, v tomto časovém rozmezí nám dejte svůj tip. K zapojení do soutěže zveme všechny respondenty Českého národního panelu pozvánkou v emailu – takže tu svou najdete právě tam, a nebo ve svém profilu v sekci Výzkumy a oplatky.

Kdo se může stát vítězem soutěže?

Výhercem hlavní odměny 3 000 Kč se stává osoba, která správně určí počty medailí na jednotlivých medailových pozicích získaných českými sportovci na ZOH v Pekingu v době konání her. Vedlejší odměnu 1 000 Kč vybereme pro 7 z vás, kteří správně určí celkový počet medailí získaných českým týmem.


Pravidla soutěže

Kompletní znění pravidel soutěže "Uhodněte počet českých medailí na ZOH v Pekingu 2022“

1. POŘADATEL: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnipanel.cz

2. NÁZEV SOUTĚŽE: "Uhodněte počet českých medailí na ZOH 2022“

3. DOBA TRVÁNÍ: 26.1.2022 do 6.2.2022 

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěže s pořadovým označením ENPZOH22 se může stát osoba, která byla emailem pozvána k vyplnění online dotazníku a která vyplní validně celý dotazník a zodpoví požadované údaje, které stanovují pravidla soutěže.

5. VÝHRA: 7x finanční odměna 1000 Kč, 1 x finanční odměna 3 000 Kč (na oplatkový účet v ČNP)

6. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCE: Výhercem hlavní odměny 3 000 Kč se stává osoba, která správně určí počty medailí na jednotlivých medailových pozicích získaných českými sportovci na ZOH v Pekingu v době konání her. Kritériem pro určení výherce je přesnost odpovědi. Hlavní výhru získá ten, jehož odpověď budou odpovídat 50. percentilu v souboru správných odpovědí seřazených vzestupně podle data a času dokončení dotazníku.

Výhercem vedlejší odměny 1 000 Kč se stává osoba, která správně určí celkový počet medailí získaných českými sportovci na ZOH v Pekingu v době konání her. Kritériem pro určení výherce je přesnost odpovědi. Vyhrají ti účastníci, jejichž odpovědi budou odpovídat 13., 25., 38., 50., 63., 75., 88. percentilu v souboru správných odpovědí seřazených vzestupně podle data a času dokončení dotazníku.

Pro určení pořadí přijetí dotazníku u Pořadatele je rozhodné datum a čas přijetí v dotazovacím systému Pořadatele. Pokud správnou odpověď netipne ani jeden účastník, nárok na výhru nevzniká žádné straně.

Výherce dává souhlas s uveřejněním svého jména a města bydliště v oznámení výsledků soutěže na webové stránce Pořadatele v sekci Novinky a také uveřejněním fotografie s poukazem na výhru na sociálních sítích Českého národního panelu

7. OZNÁMENÍ O VÝHŘE: K oznámení o výhře bude použit email a vítěz bude kontaktován telefonicky. Výherci bude také poštou zaslán tištěný poukaz.

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY: Pořadatel se zavazuje informovat výherce o jeho výhře nejpozději do 5 pracovních dnů od konce ZOH (20.2.2022) Pořadatel je povinen výhru zaslat na oplatkový účet výherce do 10 pracovních dnů.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává ve smyslu zákona č.480/2004 Sb. svůj výslovný souhlas Pořadateli. Těmito údaji se rozumí jméno a příjmení účastníka, jeho adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ), telefon a email výhradně pro účely distribuce výhry; - s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a město bydliště na výherní listině na internetových stránkách Pořadatele - svůj souhlas může účastník písemně odvolat zasláním požadavku na adresu support@narodnipanel.cz. Pokud odmítne vítěz poskytnout údaje stanovené pravidly soutěže, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude předána dalšímu v pořadí.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry jsou právně nevymahatelné. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. Úplné znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na webu Pořadatele https://www.narodnipanel.cz/news. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výhry. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.